Vụ bạo hành trẻ nhiễm HIV: Đình chỉ 3 bảo mẫu - VietNamNet