Vụ giàn khoan: Mỹ phản đối dùng tàu hăm dọa - VietNamNet