Xe khách chở 10 người bốc cháy ngùn ngụt khi đang chạy ở Hà Tĩnh