Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để cải cách thủ tục hành chính

- Để cải cách thủ tục hành chính và các dịch vụ công, quá trình xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử cần gắn liền với việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Theo Báo cáo hồi đầu năm nay của Liên hợp quốc, Việt Nam xếp thứ 89/193 thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử trong năm 2016, tăng 10 hạng so với năm 2014, và cũng chính thức gia nhập nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử cao. Chỉ số thành phần về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của nước ta được đánh giá ở mức cao với 0,57 điểm, xếp hạng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” của UBND huyện Chương Mỹ. Ảnh:hanoimoi.com.vn

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử lên thứ 80 trong năm 2017 và lên thứ 70 vào năm 2020 thì dịch vụ công trực tuyến - phần cốt lõi của Chính phủ điện tử còn phải vượt qua nhiều thử thách.

Một thực tế là dù đã có chủ trương và các các nghị quyết của Chính phủ, nhưng việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự đồng đều, ảnh hưởng đến mục tiêu chung về xây dựng Chính phủ điện tử.

Ttrong thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. Những thành quả đạt được rất đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục từ phía các địa phương.

Hiệu quả rõ rệt của dịch vụ công trực tuyến  

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành đẩy mạnh ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ cao giúp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC hiệu quả hơn. Hiện các bộ, ngành đã cung cấp hơn 900 DVC trực tuyến mức độ 3, 4; các tỉnh/thành phố cung cấp gần 14.000 DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

Một số DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã đem lại hiệu quả cao như lĩnh vực hải quan, thuế xử lý trên 21 triệu hồ sơ trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xử lý trên 28 triệu hồ sơ trực tuyến, ngành Ngoại giao trên 1,6 triệu hồ sơ trực tuyến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên 450 ngàn hồ sơ trực tuyến, Bộ Tư pháp trên 258 ngàn hồ sơ trực tuyến.

Ngoài các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, còn lại hầu hết các thủ tục hành chính đều có thể cung cấp thông tin, mẫu biểu hồ sơ liên quan trên mạng để người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tải xuống để chuẩn bị trước khi thực hiện các TTHC (đạt mức độ 1, mức độ 2).

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân cùng ký kết chương trình phối hợp.

Trong tháng 8/2017, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) và Bộ Nội vụ đã ký kết Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017 – 2020, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại.

Căn cứ chương trình phối hợp này, các đơn vị liên quan về ứng dụng CNTT và cải cách hành chính của các Bộ, ngành, các Sở Nội vụ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trên cả nước có căn cứ để xây dựng ban hành các chương trình phối hợp, thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với cải cách hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương. Các chương trình phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT với cải cách hành chính trên phạm vi toàn quốc để xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước.

 

Ứng dụng CNTT vào dịch vụ công cần đúng nhu cầu

Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế ứng dụng CNTT tại các địa phương. Thực tế có những địa phương cung cấp gần 1000 TTHC nhưng không phát sinh một hồ sơ nào trên môi trường điện tử. Nguyên nhân được xác định do cung cấp các DVC trực tuyến thuộc các lĩnh vực ít nhu cầu sử dụng, chưa tập trung các lĩnh vực giải quyết nhu cầu, búc xúc của người dân (như xây dựng, đất đai,….), công tác thông tin, phổ biến, hướng dẫn sử dụng còn hạn chế, chưa sâu rộng,…

Những nguyên nhân dẫn đến bất cập có thể kể đến như việc khai thác, sử dụng hiệu quả một số hệ thống thông tin, CSDL vẫn còn hạn chế. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhiều cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành chủ yếu hỗ trợ công tác văn thư, vẫn chưa thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo, điều hành qua mạng. Nguyên nhân chủ yếu do người đứng đầu các cơ quan chưa tham gia sử dụng, chỉ đạo, điều hành trên mạng.

Một nguyên nhân khác, đó là các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Chính phủ điện tử chậm triển khai, cụ thể như các CSDL quốc gia: CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đất đai, CSDL quốc gia về cán bộ, công chức,…

Nguồn lực đầu tư cho ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử cũng còn hạn chế, kinh phí đầu tư ứng dụng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương không đáp ứng nhu cầu, bố trí chưa kịp thời dẫn tới lộ trình, nội dung triển khai không theo kế hoạch, các hệ thống thông tin, CSDL chậm triển khai, kéo dài thời gian triển khai, triển khai không đồng bộ, thống nhất.

Cần giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến

Để thúc đẩy xây dựng, vận hành chính phủ điện tử, chính quyền điện tử góp phần cải cách TTHC, Bộ TT&TT cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chính như triển khai, hướng dẫn xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao hiệu quả, nhất là hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Bộ TT&TT cũng sẽ tiếp tục phối hợp Bộ Nội vụ tăng cường gắn kết chặt chẽ hoạt động xây dựng, vận hành chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và áp dụng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, làm cơ sở triển khai hiệu quả, đồng bộ xây dựng, vận hành chính phủ điện tử, chính quyền điện tử.

Ngoài ra, Bộ TT&TT cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện môi trường pháp lý cho xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, Bộ TT&TT cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử góp phần cải cách thủ tục hành chính, phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Việc nghiên cứu, xây dựng, vận hành Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử cũng sẽ được Bộ TT&TT đẩy mạnh, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong xu thế thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các nội dung như ứng dụng Internet kết nối vạn vận (IoT), ứng dụng điện toán đám mây (Cloud Computing), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), mạng xã hội (Social), đô thị thông minh (Smart city),…

Minh Vân

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Thông tin & Truyền thôngicon  01/03/2019 

 Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung ương 2019 của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

 
Mạng 5G là hạ tầng quan trọng nhất của CMCN 4.0
Mạng 5G là hạ tầng quan trọng nhất của CMCN 4.0
Thông tin & Truyền thôngicon  15/11/2018 

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng về 5G.

 
Hacker mũ trắng sẽ là những "chiến binh" bảo vệ hòa bình thế giới
Hacker mũ trắng sẽ là những "chiến binh" bảo vệ hòa bình thế giới
Bảo mậticon  01/11/2018 

WhiteHat Grand Prix 2018 là cuộc thi an ninh mạng được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) phối hợp cùng Diễn đàn WhiteHat.vn tổ chức. Cuộc thi là nơi quy tụ những hacker mũ trắng hàng đầu thế giới.

 
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng
Thông tin & Truyền thôngicon  01/11/2018 

Bộ TT&TT quyết định xử phạt báo điện tử Giáo dục Việt Nam 30 triệu đồng vì thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích.

 
Hàng chục hacker hàng đầu thế giới tranh tài tại Hà Nội
Hàng chục hacker hàng đầu thế giới tranh tài tại Hà Nội
Bảo mậticon  01/11/2018 

Sáng 1/11, vòng Chung kết cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề Truyền thuyết Việt Nam – Legends of Vietnam vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đến năm 2021 nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị
Đến năm 2021 nhà nước chỉ đầu tư một số báo làm nhiệm vụ chính trị
Chính trịicon  01/11/2018 

Từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không gồm cơ quan báo chí).

Thuê bao chưa đủ thông tin mà không đăng ký thì kiên quyết cắt dịch vụ
Thuê bao chưa đủ thông tin mà không đăng ký thì kiên quyết cắt dịch vụ
Quốc hộiicon  01/11/2018 

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiều giải pháp để giải quyết vấn nạn sim rác.

Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài học thực tế từ Vương quốc Anh
Xây dựng Chính phủ điện tử: Bài học thực tế từ Vương quốc Anh
Thông tin & Truyền thôngicon  31/10/2018 

Ông Thom Townsend - Trưởng bộ phận chính sách dữ liệu (Bộ Kỹ thuật số, văn hóa, truyền thông và thể thao, Vương quốc Anh) đã chia sẻ cho Việt Nam nhiều kinh nghiệm quý báu về thực tiễn quá trình xây dựng chính phủ điện tử.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin
Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin
Quốc hộiicon  31/10/2018 

Có những mạng xã hội cung cấp dịch vụ từ nước ngoài, chúng ta phải mạnh tay hơn trong việc yêu cầu họ tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Chung kết WhiteHat Grand Prix 2018, đội Mỹ và Nga đã tới Hà Nội
Chung kết WhiteHat Grand Prix 2018, đội Mỹ và Nga đã tới Hà Nội
Tin công nghệicon  30/10/2018 

Thành viên đầu tiên của các đội thi đến từ Mỹ và Nga là Perfectblue và LC1BC đã đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị thử thách chinh phục chiếc Cup vô địch WhiteHat Grand Prix 2018.

“4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ”
“4.0 là cuộc cách mạng về chính sách nhiều hơn về công nghệ”
Thông tin & Truyền thôngicon  25/10/2018 

Ngày 24/10/2018, tại TP.HCM, Ban Kinh tế TƯ và Bộ TT&TT phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội thảo và Triển lãm quốc tế Smart IoT Việt Nam 2018 với chủ đề “Hiện thực hóa tiềm năng và khai phá thị trường IoT của Việt Nam”.

Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Smart IoT Vietnam 2018
Phát biểu của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Smart IoT Vietnam 2018
Thông tin & Truyền thôngicon  25/10/2018 

Toàn văn phát biểu đề dẫn tại Hội thảo Smart IoT Vietnam 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông được xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông được xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia
Thông tin & Truyền thôngicon  23/10/2018 

Trong buổi làm việc mới đây với Thủ tướng, Bộ TT&TT đã đề nghị Thủ tướng giao cho Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8
Bộ TT&TT thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8
Thông tin & Truyền thôngicon  18/10/2018 

Bộ TT&TT sáng nay tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 12.

Việt Nam đặt mục tiêu mọi người dân có smartphone vào năm 2020
Việt Nam đặt mục tiêu mọi người dân có smartphone vào năm 2020
Thông tin & Truyền thôngicon  15/10/2018 

Tại buổi tiếp ông Mika Lintila - Bộ trưởng Bộ Kinh tế Phần Lan, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ về mục tiêu mọi người dân Việt Nam đều được sử dụng smartphone vào năm 2020.

Siết chặt việc giả danh báo điện tử và tỷ lệ tin tiêu cực trên báo chí
Siết chặt việc giả danh báo điện tử và tỷ lệ tin tiêu cực trên báo chí
Chính trịicon  12/10/2018 

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu phải phân biệt rạch ròi giữa báo và tạp chí điện tử. 

Nhà mạng sắp thử nghiệm 5G và triển khai chuyển mạng giữ nguyên số
Nhà mạng sắp thử nghiệm 5G và triển khai chuyển mạng giữ nguyên số
Thông tin & Truyền thôngicon  12/10/2018 

Tại Hội nghị giao ban Quản lý nhà nước Quý III năm 2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), nhiều vấn đề quan trọng đã được đưa ra thảo luận, trong đó có việc triển khai 5G và dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số.

Việt Nam – Nhật Bản có nhiều cơ hội hợp tác về ICT
Việt Nam – Nhật Bản có nhiều cơ hội hợp tác về ICT
Thông tin & Truyền thôngicon  11/10/2018 

Bên lề Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 10, ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp của Nhật Bản.

Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội 2018
Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội 2018
Thông tin & Truyền thôngicon  11/10/2018 

Chiều 11/10, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Ngành TT&TT đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình An sinh xã hội 2018.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN