Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc đổi mới về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cũng như sắp xếp lại cơ cấu các dịch vụ công, trong đó có cả đẩy mạnh xã hội hóa sẽ giúp phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành thông tin và truyền thông.

Chiều 29/6, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Đoàn khảo sát) đã có buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đề án đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một đề án rất quan trọng, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đề án đặt ra 3 vấn đề chính gồm đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và sắp xếp lại cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đề án, Bộ Nội vụ, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án, đã thành lập đoàn khảo sát tất cả các địa phương lớn, các bộ, ngành có tính chất đặc thù để nghị quyết sắp ban hành phù hợp với điều kiện của từng địa phương, bộ, ngành trong cả nước. Buổi làm việc với Bộ TT&TT khép lại quá trình khảo sát của Ban chỉ đạo đề án.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe đại diện Bộ TT&TT báo cáo tóm tắt về tình hình đổi mới với cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành. Bộ TT&TT đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, bao gồm các lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước của Bộ. Trong các lĩnh vực này, báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, CNTT là các lĩnh vực có nhiều đơn vị sự nghiệp, nhất là lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT, Bộ TT&TT áp dụng cơ chế chung về quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời áp dụng một số quy định của pháp luật chuyên ngành và cơ chế đặc thù đối với đơn vị sự nghiệp báo chí xuất bản. Trong đó, về tổ chức bộ máy, phần lớn các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí, xuất bản là đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện tự chủ về tổ chức, nhân sự theo quy định.

Về cơ chế tài chính, phần lớn các đơn vị sự nghiệp TT&TT tự đảm bảo được một phần kinh phí hoạt động. Trong điều kiện cạnh tranh, các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ đã chú trọng tăng thu, chủ động thực hiện liên kết, quảng cáo và tích cực khai thác nguồn tài chính mang tính xã hội hóa (nhất là lĩnh vực báo hình và báo điện tử), góp phần đa dạng hóa dịch vụ và nguồn tài chính của đơn vị. Các đơn vị đã chủ động trong việc rà soát, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của đơn vị mình tinh gọn, tiết kiệm chi phí. Nhiều đơn vị đã có tích lũy cho đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ mới. Thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu gắn với hiệu quả, chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả nhuận bút.

Về hệ thống tổ chức, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT năm 2016 là 1.785 đơn vị. Trong đó, có 5% tổng số đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, 55,6% đơn vị đảm bảo và 39,4% đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Tổng số người là việc trong các đơn vị sự nghiệp TT&TT năm 2016 là 54.709 người (không kể cộng tác viên), trong đó số người làm việc trong lĩnh vực báo chí (bao gồm cả phát thanh - truyền hình) là 37.798 người. Hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ.

 

Phần lớn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được đào tạo về chuyên ngành báo chí hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với nhiệm vụ cơ quan báo chí, xuất bản. Họ cũng thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoại trừ những đơn vị sự nghiệp được ngân sách cấp kinh phí chịu sự quản lý về biên chế của cơ quan chủ quản theo quy định, các cơ quan báo chí tự đảm bảo kinh phí hoạt động chủ động về biên chế và tuyển dụng, không phụ thuộc vàp quy định của Nhà nước về tinh giản biên chế.

Về một số điểm thắc mắc của Đoàn khảo sát đối với các lĩnh vực Bộ TT&TT phụ trách, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải giải thích, lĩnh vực bưu chính đã chuyển từ cơ chế bao cấp sang thị trường hóa với nhiều dịch vụ mới thành công. Lĩnh vực viễn thông từ lâu đã không còn đơn vị sự nghiệp công và người dân vùng sâu, vùng xa hiện đang được hưởng chính sách ưu đãi riêng từ các doanh nghiệp viễn thông cũng như dịch vụ viễn thông công ích.

Riêng về lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bộ TT&TT đã có quy hoạch cụ thể trong vài năm trở lại đây. Do đặc thù của lĩnh vực này là không tư nhân hóa, nên Bộ đang nghiên cứu chỉ đạo đổi mới cơ chế hoạt động một cách phù hợp. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cũng nêu rõ, riêng trong hoạt động tuyên truyền và thông tin, việc tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị là rất khó, ví dụ như các báo, đài PTTH từ trung ương đều cùng tham gia tuyên truyền về nghị quyết trung ương. Vì vậy, Bộ hiện đang rất cần có đánh giá hiệu quả để các cơ quan báo chí nhà nước biết cần tập trung vào vấn đề, lĩnh vực TT&TT nào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao báo cáo của Bộ TT&TT vì không chỉ bám sát đầy đủ mọi yêu cầu của Đoàn khảo sát, mà còn nêu được các đặc điểm, đặc thù riêng của các đon vị sự nghiệp của Bộ TT&TT. Bộ trưởng mong muốn, dù trong bối cảnh có tự chủ, không tự chủ, có xã hội hóa hay không xã hội hóa, Bộ TT&TT đều cần có tư duy mới về quản lý các đơn vị sự nghiệp công, không để đi vào lối mòn như thời gian vừa qua.

"Quản lý NN đối với các đơn vị sự nghiệp công là một vấn đề hết sức phức tạp. Do phân loại đã có rất nhiều loại, lĩnh vực nên đối với việc QLNN cho từng lĩnh vực, chúng ta làm sao phải vừa quản lý được, vừa phát triển được, vừa phát huy được các nguồn lực xã hội. Đây là một thách thức lớn đặt ra, đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi cơ chế. Ngay cả các bộ phận quản lý nội tại bên trong các đơn vị sự nghiệp công cũng cần phải thay đổi để tránh phát triển chậm hay thậm chí mai một đi", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bộ TT&TT tìm ra giải pháp thích hợp cho mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, quan hệ với các bộ, ngành khác trong quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đồng thời tăng khả năng tự chủ về tài chính thích hợp đối với những đơn vị này theo từng từng loại sự nghiệp công lập.

"Không phải nhất thiết mọi loại hình sự nghiệp công lập có cơ chế tự chủ giống nhau mà chúng cần thích hợp với tính đặc thù riêng. Làm sao để cơ chế sắp tới đi vào cuộc sống cụ thể, chúng ta cần đảm bảo phân thành 2 loại, loại nào cần nhà nước hỗ trợ và loại nào không cần giữ nhà nước để đưa ra xã hội hóa. Lần này, tôi rất mừng vì Bộ TT&TT đã chuẩn bị xong nghị định để cụ thể hóa Nghị định 16 của Thủ tướng chính phủ ban hành về cơ chế, chính sách để thực hiện xã hội hóa, tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành TT&TT. Trong ngành TT&TT, các đồng chí đã có danh mục về các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, nhà nước phải cấp kinh phí 100%, ... đặc biệt là quy hoạch phát triển đối với các đơn vị sự nghiệp công của ngành TT&TT. Tôi nghĩ đây là những vấn đề hết sức cơ bản để chúng ta thực hiện chủ trương, nghị quyết 16", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề xuất, sau buổi làm việc, nếu Bộ TT&TT có ý kiến mới sẽ tiếp tục đề xuất để Ban chỉ đạo nắm bắt, giúp hoàn thiện đề án, giải quyết được bài toán quản lý nhà nước, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuấn Anh

  • Chủ đề :
 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

 
Xử lý Xoilac.tv và các 'website lậu' ăn cắp bản quyền như thế nào?
Xử lý Xoilac.tv và các 'website lậu' ăn cắp bản quyền như thế nào?
Tin công nghệicon  21/09/2018 

Xoilac.tv cùng 17 website “lậu” khác bị chặn truy cập do vi phạm bản quyền ASIAD 2018.

 
Chuyển đổi số: Cơ hội để MobiFone “tái sinh” và trường tồn
Chuyển đổi số: Cơ hội để MobiFone “tái sinh” và trường tồn
Thông tin & Truyền thôngicon  21/09/2018 

Đoàn công tác Bộ TT&TT do Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu, cùng Thứ trưởng Phạm Hồng Hải, đại diện các đơn vị Cục Vụ liên quan, đã có buổi làm việc tại Tổng Công ty MobiFone để định hướng phát triển một MobiFone mới.

 
Bộ TT&TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
Bộ TT&TT trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện
Tin công nghệicon  19/09/2018 

Hai đơn vị thuộc Bộ là Cục Tần số Vô tuyến điện và Cục Viễn thông sẽ đi tiên phong trong việc trả hồ sơ giải quyết TTHC cho người dân thông qua thoả thuận hợp tác với VNPost.

 
SIM 11 số đầu 0169, 0186.3, 0199.3 bắt đầu chuyển sang SIM 10 số
SIM 11 số đầu 0169, 0186.3, 0199.3 bắt đầu chuyển sang SIM 10 số
Viễn thôngicon  17/09/2018 

Đợt chuyển SIM 11 số về 10 số này được thực hiện với đầu số 0169 của Viettel, 0186.3 của Vietnamobile và 0199.3 của Gmobile.

 
Hôm nay, các đầu số 0120, 0124, 0169.66, 0186.2, 0186.4, 0199.2 chuyển về 10 số
Hôm nay, các đầu số 0120, 0124, 0169.66, 0186.2, 0186.4, 0199.2 chuyển về 10 số
Viễn thôngicon  15/09/2018 

Đây là đợt chuyển đổi mã mạng đầu tiên, đánh dấu việc các thuê bao di động 11 số tại Việt Nam chính thức được chuyển về thuê bao 10 số.

Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc
Đổi SIM 11 số về 10 số: Thông tin quan trọng giúp đảm bảo liên lạc
Viễn thôngicon  15/09/2018 

Từ 15/9, tất cả SIM di động 11 số tại Việt Nam sẽ lần lượt được đổi về 10 số. Tuy nhiên, người dân chỉ nên đổi danh bạ 11 số về 10 số sau ngày 7/10, khi các nhà mạng hoàn tất kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam
Lãnh đạo Facebook cam kết hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam
Viễn thôngicon  14/09/2018 

Tại buổi trao đổi với lãnh đạo Bộ TT&TT, Phó chủ tịch Facebook cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, hình thành nhóm làm việc chung giữa Facebook với cơ quan quản lý Việt Nam.

"FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc"
"FPT cần đón nhận thách thức lớn hơn để phụng sự Tổ quốc"
Tin công nghệicon  14/09/2018 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn FPT, Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị FPT đưa tinh thần phụng sự Tổ quốc vào văn hóa vốn đã rất độc đáo của doanh nghiệp này.

Kịch bản chuyển đổi SIM 11 số Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile
Kịch bản chuyển đổi SIM 11 số Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile
Viễn thôngicon  13/09/2018 

Kể từ ngày 15/9, Viettel, MobiFone, VinaPhone, Vietnamobile, Gmobile sẽ bắt đầu chiến dịch chuyển đổi mã mạng nhằm đưa tất cả các thuê bao di động 11 số về định dạng 10 số.

Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo
Xây dựng nền giáo dục mở, thông minh để thúc đẩy sáng tạo
Chính trịicon  13/09/2018 

Phó Thủ tướng thường trực khẳng định, xây dựng nền giáo dục mở và thông minh cho toàn dân là nền tảng để thúc đẩy sáng tạo.

Công điện của Bộ TT&TT về việc ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut
Công điện của Bộ TT&TT về việc ứng phó với bão số 5 và siêu bão Mangkhut
Thông tin & Truyền thôngicon  12/09/2018 

Bộ TT&TT vừa có công điện gửi Sở TT&TT các tỉnh, TP; các DN bưu chính, viễn thông, về việc chủ động ứng phó với bão số 5 và bão Mangkhut.

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi
Quyền Bộ trưởng TT&TT: Cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho ai dám thay đổi
Chính trịicon  12/09/2018 

Theo quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, CMCN 4.0 sẽ tạo cơ hội cho sự phát triển bứt phá, cho những ai dám chấp nhận thay đổi.

Quyền Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng
Quyền Bộ trưởng TT&TT: Chuyển đổi số để tạo một ASEAN phẳng
Chính trịicon  11/09/2018 

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần sử dụng cơ hội chuyển đổi số để làm ASEAN trở nên phẳng hơn. 

Chuyển đổi số: Bước chạy đà để tạo phát triển bứt phá của ASEAN
Chuyển đổi số: Bước chạy đà để tạo phát triển bứt phá của ASEAN

Với 125.000 người dùng mới truy cập Internet tăng thêm mỗi ngày, nền kinh tế số ASEAN được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể.

Đăng ký tên miền quốc gia '.vn' chỉ bằng 'click chuột'
Đăng ký tên miền quốc gia '.vn' chỉ bằng 'click chuột'
Viễn thôngicon  11/09/2018 

Việc đăng ký tên miền “.vn” sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng ký sử dụng tên miền “.vn” trong thời gian tới.

Lịch chuyển đổi SIM 11 thành 10 số của Viettel, MobiFone, VinaPhone
Lịch chuyển đổi SIM 11 thành 10 số của Viettel, MobiFone, VinaPhone
Viễn thôngicon  10/09/2018 

Việc chuyển đổi SIM 11 số về 10 số sẽ được chính thức thực hiện kể từ 0h00 ngày 15/9/2018. Tất cả các thuê bao di động tại Việt Nam đều bị tác động bởi đợt chuyển đổi này.

Kết hợp Công nghệ và Tuyên truyền vì mục tiêu cường quốc ICT
Kết hợp Công nghệ và Tuyên truyền vì mục tiêu cường quốc ICT
Viễn thôngicon  06/09/2018 

Quyền Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng xác định Bộ sẽ tạo ra cơ chế, chính sách thuận lợi để hai mảng Công nghệ và Tuyên truyền cùng hợp tác, cùng phát triển vì một cường quốc về ICT.

Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống mã độc đào tiền ảo quy mô lớn
Việt Nam tổ chức diễn tập phòng chống mã độc đào tiền ảo quy mô lớn
Bảo mậticon  05/09/2018 

Cuộc diễn tập với tên gọi ACID 2018 được tổ chức nhằm đối phó với thách thức ngày một lớn hơn của mã độc đào tiền, 1 trong 10 nguy cơ lớn của an toàn thông tin thế giới.

Cục Báo chí lập đường dây nóng nhận tin giả mạo nhà báo
Cục Báo chí lập đường dây nóng nhận tin giả mạo nhà báo
Chính trịicon  31/08/2018 

Cục Báo chí (Bộ TT&TT) lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin để ngăn chặn việc giả mạo nhà báo để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN