Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc đổi mới về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cũng như sắp xếp lại cơ cấu các dịch vụ công, trong đó có cả đẩy mạnh xã hội hóa sẽ giúp phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành thông tin và truyền thông.

Chiều 29/6, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Đoàn khảo sát) đã có buổi làm việc với lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, đề án đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một đề án rất quan trọng, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đề án đặt ra 3 vấn đề chính gồm đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính và sắp xếp lại cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chủ trì buổi làm việc giữa Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT.

Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đề án, Bộ Nội vụ, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án, đã thành lập đoàn khảo sát tất cả các địa phương lớn, các bộ, ngành có tính chất đặc thù để nghị quyết sắp ban hành phù hợp với điều kiện của từng địa phương, bộ, ngành trong cả nước. Buổi làm việc với Bộ TT&TT khép lại quá trình khảo sát của Ban chỉ đạo đề án.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã nghe đại diện Bộ TT&TT báo cáo tóm tắt về tình hình đổi mới với cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành. Bộ TT&TT đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, bao gồm các lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước của Bộ. Trong các lĩnh vực này, báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, CNTT là các lĩnh vực có nhiều đơn vị sự nghiệp, nhất là lĩnh vực báo chí, xuất bản.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT, Bộ TT&TT áp dụng cơ chế chung về quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời áp dụng một số quy định của pháp luật chuyên ngành và cơ chế đặc thù đối với đơn vị sự nghiệp báo chí xuất bản. Trong đó, về tổ chức bộ máy, phần lớn các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí, xuất bản là đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, thực hiện tự chủ về tổ chức, nhân sự theo quy định.

Về cơ chế tài chính, phần lớn các đơn vị sự nghiệp TT&TT tự đảm bảo được một phần kinh phí hoạt động. Trong điều kiện cạnh tranh, các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ đã chú trọng tăng thu, chủ động thực hiện liên kết, quảng cáo và tích cực khai thác nguồn tài chính mang tính xã hội hóa (nhất là lĩnh vực báo hình và báo điện tử), góp phần đa dạng hóa dịch vụ và nguồn tài chính của đơn vị. Các đơn vị đã chủ động trong việc rà soát, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của đơn vị mình tinh gọn, tiết kiệm chi phí. Nhiều đơn vị đã có tích lũy cho đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ mới. Thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động từng bước được cải thiện, phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu gắn với hiệu quả, chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chi trả nhuận bút.

Về hệ thống tổ chức, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực TT&TT năm 2016 là 1.785 đơn vị. Trong đó, có 5% tổng số đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, 55,6% đơn vị đảm bảo và 39,4% đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Tổng số người là việc trong các đơn vị sự nghiệp TT&TT năm 2016 là 54.709 người (không kể cộng tác viên), trong đó số người làm việc trong lĩnh vực báo chí (bao gồm cả phát thanh - truyền hình) là 37.798 người. Hơn 18.000 nhà báo được cấp thẻ.

 

Phần lớn các nhà báo, phóng viên, biên tập viên được đào tạo về chuyên ngành báo chí hoặc các chuyên ngành khác phù hợp với nhiệm vụ cơ quan báo chí, xuất bản. Họ cũng thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc. Ngoại trừ những đơn vị sự nghiệp được ngân sách cấp kinh phí chịu sự quản lý về biên chế của cơ quan chủ quản theo quy định, các cơ quan báo chí tự đảm bảo kinh phí hoạt động chủ động về biên chế và tuyển dụng, không phụ thuộc vàp quy định của Nhà nước về tinh giản biên chế.

Về một số điểm thắc mắc của Đoàn khảo sát đối với các lĩnh vực Bộ TT&TT phụ trách, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải giải thích, lĩnh vực bưu chính đã chuyển từ cơ chế bao cấp sang thị trường hóa với nhiều dịch vụ mới thành công. Lĩnh vực viễn thông từ lâu đã không còn đơn vị sự nghiệp công và người dân vùng sâu, vùng xa hiện đang được hưởng chính sách ưu đãi riêng từ các doanh nghiệp viễn thông cũng như dịch vụ viễn thông công ích.

Riêng về lĩnh vực báo chí, xuất bản, Bộ TT&TT đã có quy hoạch cụ thể trong vài năm trở lại đây. Do đặc thù của lĩnh vực này là không tư nhân hóa, nên Bộ đang nghiên cứu chỉ đạo đổi mới cơ chế hoạt động một cách phù hợp. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải cũng nêu rõ, riêng trong hoạt động tuyên truyền và thông tin, việc tránh sự chồng chéo giữa các đơn vị là rất khó, ví dụ như các báo, đài PTTH từ trung ương đều cùng tham gia tuyên truyền về nghị quyết trung ương. Vì vậy, Bộ hiện đang rất cần có đánh giá hiệu quả để các cơ quan báo chí nhà nước biết cần tập trung vào vấn đề, lĩnh vực TT&TT nào.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao báo cáo của Bộ TT&TT vì không chỉ bám sát đầy đủ mọi yêu cầu của Đoàn khảo sát, mà còn nêu được các đặc điểm, đặc thù riêng của các đon vị sự nghiệp của Bộ TT&TT. Bộ trưởng mong muốn, dù trong bối cảnh có tự chủ, không tự chủ, có xã hội hóa hay không xã hội hóa, Bộ TT&TT đều cần có tư duy mới về quản lý các đơn vị sự nghiệp công, không để đi vào lối mòn như thời gian vừa qua.

"Quản lý NN đối với các đơn vị sự nghiệp công là một vấn đề hết sức phức tạp. Do phân loại đã có rất nhiều loại, lĩnh vực nên đối với việc QLNN cho từng lĩnh vực, chúng ta làm sao phải vừa quản lý được, vừa phát triển được, vừa phát huy được các nguồn lực xã hội. Đây là một thách thức lớn đặt ra, đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi cơ chế. Ngay cả các bộ phận quản lý nội tại bên trong các đơn vị sự nghiệp công cũng cần phải thay đổi để tránh phát triển chậm hay thậm chí mai một đi", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nói.

Đổi mới, xã hội hóa để phát triển các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TT&TT

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bộ TT&TT tìm ra giải pháp thích hợp cho mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, quan hệ với các bộ, ngành khác trong quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, đồng thời tăng khả năng tự chủ về tài chính thích hợp đối với những đơn vị này theo từng từng loại sự nghiệp công lập.

"Không phải nhất thiết mọi loại hình sự nghiệp công lập có cơ chế tự chủ giống nhau mà chúng cần thích hợp với tính đặc thù riêng. Làm sao để cơ chế sắp tới đi vào cuộc sống cụ thể, chúng ta cần đảm bảo phân thành 2 loại, loại nào cần nhà nước hỗ trợ và loại nào không cần giữ nhà nước để đưa ra xã hội hóa. Lần này, tôi rất mừng vì Bộ TT&TT đã chuẩn bị xong nghị định để cụ thể hóa Nghị định 16 của Thủ tướng chính phủ ban hành về cơ chế, chính sách để thực hiện xã hội hóa, tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành TT&TT. Trong ngành TT&TT, các đồng chí đã có danh mục về các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, nhà nước phải cấp kinh phí 100%, ... đặc biệt là quy hoạch phát triển đối với các đơn vị sự nghiệp công của ngành TT&TT. Tôi nghĩ đây là những vấn đề hết sức cơ bản để chúng ta thực hiện chủ trương, nghị quyết 16", Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề xuất, sau buổi làm việc, nếu Bộ TT&TT có ý kiến mới sẽ tiếp tục đề xuất để Ban chỉ đạo nắm bắt, giúp hoàn thiện đề án, giải quyết được bài toán quản lý nhà nước, cơ chế tài chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuấn Anh

  • Chủ đề :
 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Kinh tế TƯ 2019
Thông tin & Truyền thôngicon  01/03/2019 

 Quý độc giả có thể xem toàn văn bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Trung ương 2019 của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng dưới đây.

 
8 việc nhà báo không được làm trên mạng xã hội
8 việc nhà báo không được làm trên mạng xã hội
Thông tin & Truyền thôngicon  25/12/2018 

8 việc không được làm của người làm báo khi tham gia mạng xã hội được quy định rõ trong quy tắc sử dụng mạng xã hội.

 
Cục Viễn thông có trụ sở mới
Cục Viễn thông có trụ sở mới
Thông tin & Truyền thôngicon  25/12/2018 

Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) và các đơn vị trực thuộc Cục chuyển về trụ sở mới từ ngày 2/1/2019.

 
Thu hồi 7 thẻ nhà báo trong năm 2018
Thu hồi 7 thẻ nhà báo trong năm 2018
Thông tin & Truyền thôngicon  24/12/2018 

Trong năm 2018, có 7 trường hợp bị thu thẻ nhà báo do có sai phạm.

 
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Sản phẩm và dịch vụ “Made in Viet Nam” có mặt tại Myanmar
Viễn thôngicon  24/12/2018 

Các doanh nghiệp Viettel, VNPT, MobiFone, FPT... đã trình bày và giới thiệu các dịch vụ thuộc nhiều lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, an ninh mạng đã được triển khai thành công tại Việt Nam để áp dụng tại Myanmar.

 
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Vươn lên làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để Việt Nam hùng mạnh
Thông tin & Truyền thôngicon  21/12/2018 

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam phải đi đầu, vươn lên trong làm chủ công nghệ như một cuộc chiến để chúng ta hùng mạnh.

Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Bồi dưỡng kỹ năng biển đảo cho báo chí
Thông tin & Truyền thôngicon  17/12/2018 

Sáng nay tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Học viện Ngoại giao tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về biển đảo cho báo giới.

CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
CMCN 4.0 là cơ hội lớn để VN thực hiện được các mục tiêu phát triển
Tin công nghệicon  14/12/2018 

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải tại phiên khai mạc Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và CNTT 2018.

"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
"Google dự định mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam"
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Phó Chủ tịch tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Kent Walker cho biết Google đang tìm hiểu các bước để mở Văn phòng đại diện tại Việt.

1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
1,6 triệu IP Việt nằm trong mạng máy tính ma, DN bị tấn công vì tin giả
Thông tin & Truyền thôngicon  11/12/2018 

Nhiều số liệu quan trọng về lĩnh vực an toàn thông tin mạng của Việt Nam đã được chia sẻ tại buổi họp giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2018 của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Thông tin & Truyền thôngicon  08/12/2018 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Bộ trưởng Thông tin Campuchia thăm T.T. Giám sát an toàn không gian mạng QG
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Nhiệm vụ chính của các chuyên gia ATTT tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia là giám sát, theo dõi an toàn không gian mạng, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm xu hướng, nguy cơ mất an toàn thông tin mạng.

Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Hội nhập thời 4.0: Thông tin truyền thông phải đi trước một bước
Thông tin & Truyền thôngicon  06/12/2018 

Thông tin và truyền thông phải đi trước một bước trong tiến trình hội nhập, nhất là trong kỷ nguyên 4.0.

Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Nguy cơ bảo mật mới: Mã độc cũng có trí thông minh nhân tạo
Bảo mậticon  30/11/2018 

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 350.000 thiết bị IoT công khai trên mạng Internet, hầu hết trong số này là các thiết bị camera giám sát, router. Trong đó, khoảng 40% thiết bị có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng ATTT đã biết.

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại Việt Nam - Campuchia
Thông tin & Truyền thôngicon  29/11/2018 

Bộ TT&TT tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên về thông tin đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia.

TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
TP.HCM triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

TP.HCM triển khai thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh đã tròn 1 năm, với 4 trung tâm thuộc đề án giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bộ TT&TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Bộ TT&TT tặng 3.000 block lịch cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Bộ đội Biên phòng
Thông tin & Truyền thôngicon  28/11/2018 

Đây là món quà xuân đầy ý nghĩa của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng những người làm công tác xuất bản, in và phát hành gửi tới cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo.

'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
'Cơ sở dữ liệu khách hàng là chìa khóa thành công của VNPost'
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Có khách hàng sẽ có tất cả. Nếu VNPost cung cấp nhiều dịch vụ khác nữa trên tập khách hàng của mình thì doanh thu của VNPost sẽ lên nhiều lần”.

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với VNPost
Thông tin & Truyền thôngicon  27/11/2018 

Chiều 26/11, đoàn công tác Bộ TT&TT do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Hệ thống chuyển mạng giữ số vận hành tốt sau 10 ngày hoạt động
Viễn thôngicon  27/11/2018 

Đây là một trong những hệ thống trọng điểm quốc gia, nơi tích hợp với hệ thống của các nhà mạng, thiết lập lịch chuyển đổi và lưu trữ dữ liệu chuyển mạng tập trung của cả nước.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN