Tự hào với truyền thống đi đầu, táo bạo của ngành TT&TT