TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Tiếp tục khai quật khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật: 09:01
 
 

Khu vực nền nhà Cục tác chiến thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ tiếp tục được khai quật.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Đặng Thị Bích Liên vừa ký ban hành văn bản số 1445 về việc khai quật khảo cổ.

Cụ thể, cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại khu vực nền nhà Cục tác chiến thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian khai quật từ ngày 15/4/2017 đến ngày 30/12/2017 trên diện tích 982m2. Chủ trì khai quật là PGS.TTống Trung Tín, Viện Khảo cổ học.

Khai quật Hoàng Thành Thăng Long

Một góc trưng bày các hiện vật được khai quật từ Hoàng thành Thăng Long dưới tầng hầm Nhà Quốc hội

Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT&DL.

"Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL phương án bảo vệ, phát huy giá trị những hiện vật đó"- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu.

Đồng thời sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 tháng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau một năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được phép cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Thứ trưởng cũng giao Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

T.Lê