TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

Đề nghị công nhận Bia Sùng Chỉ là bảo vật quốc gia

Cập nhật: 15:53 | 05/07/2019
 
 

Bia Sùng Chỉ được dựng vào năm 1696, là hiện vật cổ quý hiếm, độc bản gắn với danh nhân Hà Tông Mục. Bia được làm bằng chất liệu đá, 04 mặt được khắc chữ Hán có nội dung khác nhau. Nghệ thuật trang trí trên bia mang đậm dấu ấn thời Hậu Lê.

Bia Sùng chỉ là hiện vật có ý nghĩa rất lớn về mặt lịch sử văn hóa, thể hiện được tình cảm, ước nguyện của nhân dân cách đây trên 300 năm đối với một nhân vật lịch sử, mà những công lao đóng góp của ông đối với đất nước và quê hương là rất lớn và đã được văn bia ghi chép rất rõ ràng. 

Bia Sùng Chỉ
Bia Sùng chỉ là hiện vật có ý nghĩa rất lớn về mặt lịch sử văn hóa, thể hiện được tình cảm, ước nguyện của nhân dân cách đây trên 300 năm đối với một nhân vật lịch sử, mà những công lao đóng góp của ông đối với đất nước và quê hương là rất lớn và đã được văn bia ghi chép rất rõ ràng.

 Được biết, danh nhân Hà Tông Mục không chỉ là một tướng lĩnh tài ba, một nhà ngoại giao xuất sắc mà còn là một nhà sử học uyên thâm. Bộ Đại Việt sử ký tục biên là một bộ sách quý do ông tham gia biên soạn còn được lưu truyền. Đền thờ ông tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1998. Ông mất vào năm 1707, hưởng thọ 55 tuổi. 

Tình Lê