TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Nhiều hoạt động đáng ghi nhận của Tiểu ban Thông tin UNESCO năm 2017

Cập nhật: 20:17
 
 

Những vấn đề của các tiểu ban trong cơ cấu UBQG UNESCO Việt Nam và UBQG UNESCO trong năm 2017 được Tiểu ban Thông tin tuyên truyền sâu đậm và rộng rãi tới công chúng.

Chiều ngày 18/1, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tiểu ban Thông tin – UBQG UNESCO Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đánh giá hoạt động của Tiểu ban Thông tin trong năm qua có nhiều tích cực. Trong năm 2017, Tiểu ban Thông tin đã chủ trì 02 buổi tập huấn cho các phóng viên, biên tập viên về UNESCO. Những vấn đề về mạng lưới các khu dự dữ trữ sinh quyển thế giới; Chương trình Con người và Sinh quyển; Quá trình hình thành công viên đại chất toàn cầu của UNESCO; Những vấn đề và nguyên tắc cơ bản về bảo tồn và phát huy giá trị di tích,...đã cung cấp thông tin sâu rộng cho các phóng viên, biên tập viên góp phần chuyển tải thông tin một cách chính xác nhất.

UNESCO
Tiểu ban Thông tin UNESCO trong năm 2017 đã tuyên truyền sâu đậm các hoạt động của các tiểu ban trong cơ cấu UBQG UNESCO Việt Nam và UBQG UNESCO 

Các sự kiện Văn hoá – di sản lớn như Hát Xoan, Nghệ thuật Bài Chòi được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể được Tiểu ban Thông tin chỉ đạo các báo như VietNamNet, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,...đưa tin đậm nét. Những thông tin trên trên trang Thông tin UNESCO của báo VietNamNet được cập nhật thường xuyên. Thư viện Việt Nam, Cục xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với UBQG UNESCO Việt Nam xuất bản cuốn sách “40 năm Việt Nam và UNESCO” được đông đảo độc giả đón nhận.

Trong năm qua, đoàn phóng viên nước ngoài sang Việt Nam (Lào, Campuchia, Canada, Mông Cổ,...), Bộ Thông tin và Truyền thông đã lồng ghép nhiều nội dung giới thiệu về các địa danh và di sản của Việt Nam. Các triển lãm ảnh, tranh, DVD...giới thiệu di sản thế giới tại Việt Nam,...được tiến hành thường xuyên.

Bên cạnh thuận lợi của Tiểu ban thông tin về việc không những tất cả các cục, ban ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia còn có các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tích cực trong công tác chuyên môn sẵn sàng đưa tin nhanh nhất liên quan tới các hoạt động của các Tiểu ban thì vẫn còn những hạn chế nhất định. Các thành viên trong Tiểu ban Thông tin đều chuyên trách, kiêm nhiệm nhiều công việc nên nếu không được chủ động thông tin từ các Tiểu ban khác, sẽ rất khó khăn trong việc đưa tin nhanh nhất tới độc giả. Những thông tin mang tính học thuật, phóng viên lại khó tiếp cận với các chuyên gia để xin ý kiến đánh giá, mang lại những thông tin đa chiều cho độc giả. Thêm vào đó, nhiều kế hoạch của Tiểu ban Thông tin dù đã đưa ra và được sự đồng tình của các thành viên trong Tiểu ban nhưng lại chưa thể hoạt động vì kinh phí hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm sau khi nghe tổng kết báo cáo, những ý kiến đóng góp từ đại diện các Tiểu ban Khoa học xã hội, Tiểu ban Khoa học tự nhiên, Tiểu ban Giáo dục, Tiểu ban Văn hoá đã đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu quả sự hợp tác với UNESCO:

UNESCO cần đóng vai trò dẫn dắt, giúp đỡ cơ quan báo chí, có cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí nhằm đảm bảo nội dung tuyên truyền phong phú và hấp dẫn; Cần xây dựng cơ chế tăng cường phối hợp công tác thông tin tuyên truyền giữa Tiểu ban Thông tin, các cơ quan báo chí với UBQG UNESCO Việt Nam, các văn phòng UNESCO khu vực và UBQG UNESCO các nước ASEAN; Các tiểu ban trong cơ cấu UBQG UNESCO cần tích cực thông tin cho Tiểu ban Thông tin; UBQG UNESCO Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông, các chuyến đi thực tế cho phóng viên để có được những sản phẩm thông tin mang hơi thở cuộc sống và có sức lan toả lớn.

T.Lê