TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Tin tức - Sự kiện

UNESCO Việt Nam tiếp tục chú trọng nâng cao ý thức người dân bảo vệ di sản

Cập nhật: 17:16 | 13/08/2019
 
 

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chủ trì đã có buổi làm việc với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam do ông Mai Phan Dũng, Quyền Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao), Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm trưởng đoàn.

UNESCO
Bộ VHTTDL và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chú trọng phối hợp nâng cao nhận thức các địa phương về bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Tại buổi làm việc, Ủy ban UNESCO Việt Nam cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới ở các địa phương cần có sự định hướng, tháo gỡ như xây dựng báo cáo về sức chứa khách du lịch của di sản, quy chuẩn trong xây dựng hồ sơ đề nghị Ủy ban UNESCO Việt Nam trình Chính phủ đệ trình UNESCO công nhận là di sản thế giới, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nêu một số đề xuất như kiện toàn Tiểu ban Văn hóa do thời gian vừa qua đồng chí Trưởng Tiểu ban Văn hóa nghỉ công tác theo chế độ; kiện toàn Chương trình Ký ức Thế giới theo hướng chuyển về Tiểu ban văn hóa quản lý.

Tại buổi làm việc, 2 bên cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ cần phối hợp trong thời gian tới như triển khai công tác chuẩn bị, ứng cử tại các cơ quan chuyên môn UNESCO gồm Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027; Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 nhiệm kỳ 2023-2027; Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005 nhiệm kỳ 2021-2024. Đồng thời, hai bên cũng đề xuất việc Phối hợp trên các Diễn đàn: Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa… Phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về di sản…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, việc di sản được UNESCO công nhận là vinh dự của không chỉ địa phương mà của quốc gia. Nhưng để giải quyết được mâu thuẫn giữa bảo tồn di sản một cách nguyên vẹn với phát huy di sản nhằm đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội luôn là nhiệm vụ khó khăn. Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã rất sát sao, đồng hành cùng Bộ VHTTDL trong những vấn đề mà UNESCO quan tâm ở các địa phương. Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới, việc phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục được phát huy tốt hơn, vì sự bảo tồn di sản thế giới một cách tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của UNESCO.

Trong thời gian tới, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ VHTTDL thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chung của hai bên, trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao nhận thức của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản theo quy định của UNESCO.