TRANG thông tin UNESCO của Tiểu ban Thông tin-Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng điều phối sinh quyển quốc tế

Cập nhật: 16:29
 
 

Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển UNESCO nhiệm kỳ 2018-2019.

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiểu ban Khoa học tự nhiên thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa dự phiên họp của Tiểu ban Khoa học tự nhiên UNESCO trong phiên họp lần thứ 39 của Đại hội đồng UNESCO.

sinh quyển
Du lịch sông Giăng vào Vườn Quốc gia Pù Mát thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền Tây xứ Nghệ (Nguồn: Khu dự trữ sinh quyển miền Tây xứ Nghệ).

Tại phiên họp lần thứ 39, Việt Nam đã ứng cử vào thành viên của Hội đồng điều phối quốc tế của Chương trình Con người và Sinh quyển UNESCO nhiệm kỳ 2018-2019 ICC MAB (International Coordination Council). Tiểu ban Khoa học tự nhiên đã phối hợp với Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại UNESCO vận động để các quốc gia thành viên UNESCO bầu cho đại diện của Việt Nam vào thành viên của ICC. Đại hội đồng đã bỏ phiếu, Việt Nam đã cùng với Australia được bầu là thành viên đại diện Khu vực IV của ICC nhiệm kỳ 2018-2019.

Theo GS. Nguyễn Hoàng Trí - Chủ tịch Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Vietnam), thời gian qua, Việt Nam và tổ chức UNESCO hợp tác ngày càng chặt chẽ và sâu rộng, giúp cho việc triển khai thành công nhiều chương trình của UNESCO tại Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia vào các Ủy ban, Hội đồng chuyên môn của UNESCO vừa khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam, vừa thể hiện Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNESCO và Liên hiệp quốc.

T.Lê