Gây chiến, uy tín của Trung Quốc sẽ trượt dốc - VietNamNet