Toàn văn Nghị quyết 25 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

Toàn văn Nghị quyết 25 về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020

Tâm điểmicon10/11/2020
Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Toàn văn quyết định 661 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Toàn văn quyết định 661 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Tâm điểmicon26/10/2020
Quyết định 661/QĐ-TTg về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.
Toàn văn Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Toàn văn Quy hoạch điện VII điều chỉnh

Tâm điểmicon26/10/2020
Đề án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, gọi tắt là Quy hoạch điện VII Điều chỉnh.
Toàn văn nghị quyết 62/2013 của Quốc hội

Toàn văn nghị quyết 62/2013 của Quốc hội

Tâm điểmicon26/10/2020
NGHỊ QUYẾT VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN.
Toàn văn thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT

Toàn văn thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT

Tâm điểmicon24/10/2020
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC.
Toàn văn thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế

Toàn văn thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế

Tâm điểmicon24/10/2020
Toàn văn Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Toàn văn thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT

Toàn văn thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT

Tâm điểmicon24/10/2020
Toàn văn thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế.
Toàn văn nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Toàn văn nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Tâm điểmicon23/10/2020
Nghị định số 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Toàn văn thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT

Toàn văn thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT

Tâm điểmicon24/10/2020
Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 
Kỷ niệm của vị Trung tướng với nguyên Tổng bí thư không quan cách

Kỷ niệm của vị Trung tướng với nguyên Tổng bí thư không quan cách

Tâm điểmicon09/08/2020
Trong cảm nhận của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, ông Lê Khả Phiêu là người sâu sát, không bao giờ quan cách, sống chân thành, được mọi người kính quý.         
 
Ông Vũ Mão qua phác họa bằng bút chì của nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Ông Vũ Mão qua phác họa bằng bút chì của nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Tâm điểmicon02/06/2020
 Có lẽ, trong đời sống chính trị nước ta, hiếm có cặp chính trị gia “song kiếm hợp bích” như nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An và nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH, nguyên Chủ nhiệm UB Đối ngoại của QH Vũ Mão.
Nhà lầu xe hơi vẫn cận nghèo: Cán bộ tư túi đâu phải do lương thấp

Nhà lầu xe hơi vẫn cận nghèo: Cán bộ tư túi đâu phải do lương thấp

Tâm điểmicon07/06/2020
Đội ngũ thừa hành công vụ phải là nhóm tuân thủ chính sách, pháp luật nghiêm minh nhất, công tâm nhất.
Thúc đẩy giải ngân cứu kinh tế: Phải tạo áp lực lên bộ máy

Thúc đẩy giải ngân cứu kinh tế: Phải tạo áp lực lên bộ máy

TuanVietNamicon26/07/2020
Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm đè nặng nên đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nên dẫn đến tình trạng ít dám quyết, dám làm. 
Nếu nghi án Tenma hối lộ là thật thì ‘ăn 1 nhưng phá 10’

Nếu nghi án Tenma hối lộ là thật thì ‘ăn 1 nhưng phá 10’

Mediaicon01/06/2020
Theo Vụ trưởng Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Đinh Văn Minh, nếu nghi án công ty Tenma đưa hối lộ cho các cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh là sự thật thì tệ quá, vì “ăn 1, phá 10”.
‘Cần có đột phá về tư duy và chính sách’ - Bài 2

‘Cần có đột phá về tư duy và chính sách’ - Bài 2

Tâm điểmicon25/02/2020
 - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Hoàng Quang Hàm tiếp tục chia sẻ góc nhìn của mình với Tuần Việt Nam về ứng phó của nền kinh tế trong dịch bệnh Covid-19.