88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Từ Quốc lệnh ngày 26/1/1946 đến “lò đã nóng lên…”

 - Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ trìu mến nâng niu và mong mỏi?

Qua các vụ đại án tham nhũng những năm trước, rất tiếc và rất đáng buồn, rất đáng phẫn nộ, khi phải thừa nhận rằng, những “mồi lửa cháy nhà” đó hiện diện ở không ít người, thậm chí cả ở một số người từng giữ và đang giữ trọng trách ở các cấp, các địa phương…Đó là điều hết sức đau lòng, nhưng chính là điều cảnh báo sinh tử đòi hỏi hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ và quyết không thể lùi bước!

Từ Quốc lệnh ngày 26/1/1946 đến “lò đã nóng lên…”
Toàn cảnh một phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TN

Sức mạnh đó trong đại cuộc này không thể không nhân lên và bảo đảm thắng lợi, nếu thiếu nhân tố quốc tế. Vì, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng là con đường chúng ta đang thực thi, cũng là con đường mọi thể chế chính trị, tôi nhắc lại một lần nữa rằng, mọi thể chế chính trị đang phối hợp không chỉ về quy mô mà cả chiều sâu, cùng tiến hành xử lý tệ nạn sinh tử tham nhũng mang tính toàn cầu, chứ đâu phải như những ai hẹp hòi, cô độc, kỳ thị, hắc ám mới không thấy công việc đó, rồi nói một cách vĩ cuồng rằng: “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(!).

Các quốc gia phối hợp dẫn độ bao nhiêu kẻ tham nhũng: Từ kẻ đục khoét quốc khố tầm thường tới những “liên minh ma quỷ”, từ Bộ trưởng tới Thủ tướng, không chừa một ai... trở thành đại sự toàn cầu, mà dẫu người mù cũng thấy. Các vị ấy có cần tôi phải “khai nhãn” vén mây mù cho các vị không?

Xin nhắc thêm để các vị nhớ lại, hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn viết: “Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thày; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt”, để chúng ta tự cảnh báo sự sinh tử của cuộc chiến hôm nay.

Và lại nhớ, cách đây 72 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ giành được độc lập chưa đầy năm tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26/1/1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều, với “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử;…  8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử…”… để chúng ta quyết không lùi bước.

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam, hỏi có những ai đang tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình làm cho mờ mắt, mù quáng, sai lầm?

Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ kính yêu nâng niu và mong mỏi? Vì sao đây đó vẫn còn thói quan liêu, hống hách, cửa quyền với nhân dân, khiến đông bào mình ta thán, giận dữ?

Thì vì sao ở không ít nơi tệ kéo bè kéo cánh, phường hội, trù dập, ức hiếp, “ăn chặn” người lương thiện… gây ra bao nỗi oán thán, bất bình?

Thì vì sao, lâu nay trong nhân dân vẫn cứ truyền miệng điều mà chạnh nhớ đến thôi đã thấy đau lòng: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bét… trí tuệ…”, “cả nhà làm quan”(!)?

Thì vì sao đây đó hoành hành cái thứ “đạo vị”, “đạo chích” - ăn trộm chức vụ, ăn cắp của công - lại trở thành lối hành xử phải tiễu trừ trong một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên?

Thì vì sao mười hai vụ đại án mà chúng ta đã và đang xử năm 2017, rồi nhiều vụ án khác lớn hơn đang điều tra nữa, mà không ít cán bộ, thậm chí cả những người giữ chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng “cả gan nhúng chàm”, cam tâm vi phạm?

Không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng - “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt ấy, tích tụ đến một mức nào đó làm cho Đảng suy thoái, biến chất và sụp đổ… và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của chúng ta là đắc lợi!

Sự tự thức tỉnh, tự xấu hổ, nỗi cả thẹn, sự liêm sỉ, danh dự với đồng bào, đồng chí cần được coi trọng và kiên quyết bảo vệ là ở chính chỗ này và chính lúc này đây; là thước đó tư cách mỗi cán bộ, đảng viên, từng con người, ngay chính lúc này!

 

Hiện nay, chúng ta có cần một Quốc lệnh như thế nữa không?

Có thể chưa cần ngay một Quốc lệnh, nhưng chúng ta, không trừ một ai, khi “Cái lò đã nóng lên…”, như Thông điệp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn dân, toàn Đảng, thì hễ là người Việt Nam có lương tri, ai ai phải lên án, chặn đứng và thủ tiêu nạn tham quan lại nhũng và những tệ nạn nguy hiểm, chết người đang phát tác thành quốc nạn, có nguy cơ làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy; song hành với “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”.

Kiên quyết và kiên trì chống mọi thứ “giặc tham nhũng”: Tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực, tham nhũng lòng tin, tham nhũng tiền bạc và vật chất… gắn với chống quan liêu, lãng phí.

Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân ta bị xâm phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế và lợi ích dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,… mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ chúng ta tự gây ra; trong khi những thế lực ở ngay trong ta, ở chung quanh ta, ở xa ta những rắp mưu dân tộc Việt Nam ta suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của hơn 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng bạc nhược, hỗn loạn, thậm chí trở thành nô lệ. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia, trước hết và trực tiếp do tham nhũng, ngay lúc này đây, càng cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược, về lực lượng chiến lược của cách mạng nước nhà!  

Nhân dân ta giữ Ngọn lửa nóng bỏng của năm 2017, để cuộc chiến chống nội xâm tiếp tục rực cháy.

Không như thế, chúng ta sẽ tự mình chuốc bại, càng khó lòng trông tới ngày đất nước tự nhiên nó sẽ minh bạch, sạch sẽ, vững vàng và không ngừng hùng mạnh!

Vì, không một quốc gia, dân tộc nào cho tới ngày hôm nay trở nên minh bạch, mạnh mẽ mà không chống tham nhũng cả!

Xem lại kỳ 1Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Mời xem tiếp kỳ 3: Nguyện không thẹn với lịch sử, quyết không phụ sự ủy thác của dân

Nhị Lê

“Lò đã nóng” và quyết tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Lò đã nóng” và quyết tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông điệp của Tổng Bí thư gửi tới chúng ta: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là một hình tượng rất sống, rất hay và rất thực tế. 

Từ giọt nước mắt của Tổng bí thư đến cuộc gặp của niềm tin

Từ giọt nước mắt của Tổng bí thư đến cuộc gặp của niềm tin

Tinh thần kiên quyết đấu tranh với các sai phạm thuộc thẩm quyền của các cán bộ, lãnh đạo trước Đảng và nhà nước là rất nghiêm minh.

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

Những nhân vật có biệt danh “Út Trọc”, “Vũ Nhôm”, “Hot girl xứ Thanh”... liệu có mối liên hệ nào chăng?

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

72 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Bắt bà Mạnh: Chiến thuật “bắt nạt” và “hạ nhục”?
Bắt bà Mạnh: Chiến thuật “bắt nạt” và “hạ nhục”?
Tiêu điểmicon09/12/2018  
Việc Washington yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu cho thấy Mỹ đã “chơi bài ngửa” với Trung Quốc.
Bắt bà Mạnh- Tại sao lại là một giám đốc tài chính?
Bắt bà Mạnh- Tại sao lại là một giám đốc tài chính?
Tiêu điểmicon08/12/2018  
Giám đốc tài chính tập đoàn Hoa Vi (Huawei) của Trung Quốc, bà Mạnh Vãn Châu bị bắt tại Canada và sẽ được dẫn độ sang Mỹ. Chuyện gì đang xảy ra?
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?
Tiêu điểmicon06/12/2018  
Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không đẩy lùi được “nguy cơ tụt hậu” về kinh tế như đã chỉ ra 30 năm nay và “tụt hậu” cứ đeo đẵng chúng ta?
Tâm thế “chưa hài lòng” và những nỗ lực cải cách
Tâm thế “chưa hài lòng” và những nỗ lực cải cách
Tiêu điểmicon05/12/2018  
Khi nỗ lực rất lớn nhưng cộng đồng vẫn loay hoay trì trệ thì rất có thể do chính là chính sách chưa được đặt trên định hướng giá trị đúng đắn.
Báo chí từ tuyên truyền đến khai phóng
Báo chí từ tuyên truyền đến khai phóng
TuanVietNamicon04/12/2018  
Báo chí còn có chức năng khác nữa như cung cấp thông tin, phân tích bình luận, trao đổi và phản biện, liên quan đến nhận thức của con người trong xã hội. Những vấn đề đó liên quan đến “khai phóng” khả năng của con người.
Khát vọng Việt Nam đang ở đâu?
Khát vọng Việt Nam đang ở đâu?
Tiêu điểmicon03/12/2018  
Để có thể đạt được điều mong ước, khát vọng và quyết tâm làm cho bằng được là điều tiên quyết Việt Nam cần phải có.
Muốn góp phần làm cho xã hội tốt lên, thì tự thân phải tốt đã
Muốn góp phần làm cho xã hội tốt lên, thì tự thân phải tốt đã
TuanVietNamicon02/12/2018  
Báo chí sẽ kiến tạo nền tảng dư luận xã hội tích cực để góp phần nhân lên sức mạnh tinh thần của quốc gia và thúc đẩy đất nước phát triển hùng cường.
Vấn đề nằm ở chính chúng ta, không hẳn tại ông láng giềng
Vấn đề nằm ở chính chúng ta, không hẳn tại ông láng giềng
Tiêu điểmicon02/12/2018  
“Nhà thầu Trung Quốc” có phải yếu huyệt trong các công trình hạ tầng ở nước ta?
Có khi chúng tôi mệt mỏi đầu hàng
Có khi chúng tôi mệt mỏi đầu hàng
Tiêu điểmicon30/11/2018  
Chuyện của tôi nhỏ như “hạt cát” so với rất nhiều những chuyện nghịch lý, khó khăn khác to như núi Thái Sơn mà các doanh nghiệp đang đối mặt, nhưng đôi khi làm chúng tôi mệt mỏi đầu hàng.  
Vượt trần thể chế
Vượt trần thể chế
Tiêu điểmicon29/11/2018  
Nếu không quyết tâm cải cách, chúng ta mãi chỉ là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp, không có gì đáng tự hào.
Cái tát và triết lý giáo dục
Cái tát và triết lý giáo dục
Tiêu điểmicon27/11/2018  
Tôi cho rằng, xứng đáng ban bố trình trạng khẩn cấp cho tình trạng giáo dục Việt Nam hiện nay.
Vì Việt Nam hùng cường, cần gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp tư nhân
Vì Việt Nam hùng cường, cần gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp tư nhân
Tiêu điểmicon26/11/2018  
Nhìn lại suốt quá trình lịch sử, kinh tế đất nước cứ khi nào phát triển là luôn gắn liền với sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, hoặc ngược lại.
“Nã pháo” vào sự trì trệ
“Nã pháo” vào sự trì trệ
Tiêu điểmicon22/11/2018  
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận xét, cứ khi nào khu vực kinh tế tư nhân được cởi trói thì nền kinh tế lại trở nên sinh động, phát triển nở rộ.
Thể chế nào, doanh nghiệp đó
Thể chế nào, doanh nghiệp đó
Tiêu điểmicon19/11/2018  
Cứ khi nào Nhà nước cởi trói, trao quyền cho người dân, thay vì hạn chế, bao cấp cho họ, sẽ luôn huy động được nguồn lực khổng lồ về tài chính và trí tuệ cho phát triển.
Mỹ đang giúp Trung Quốc gột rửa “nỗi nhục trăm năm”?
Mỹ đang giúp Trung Quốc gột rửa “nỗi nhục trăm năm”?
Tiêu điểmicon17/11/2018  
Cạnh tranh Mỹ- Trung tại Biển Đông không có lợi cho ổn định khu vực. 
Trung Quốc làm nông dân Pháp mất ăn mất ngủ
Trung Quốc làm nông dân Pháp mất ăn mất ngủ
Tiêu điểmicon22/11/2018  
Điều mà nông dân Pháp thực sự lo là các nguồn tài chính khổng lồ của các nhà đầu tư Trung Quốc, có thể được hậu thuẫn bởi các quỹ nhà nước của Trung Quốc.
Diễn đàn: Vì Việt Nam hùng cường
Diễn đàn: Vì Việt Nam hùng cường
Tiêu điểmicon16/11/2018  
Hãy cùng tham gia Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” của chúng tôi bằng những bài viết, những góp ý trong tất cả các lĩnh vực nhằm khơi thông tiềm năng, cổ vũ niềm tin của cộng đồng vào tương lai đất nước.
Tướng bảo kê đánh bạc: “Mồi phú quý, bả vinh hoa”
Tướng bảo kê đánh bạc: “Mồi phú quý, bả vinh hoa”
Tiêu điểmicon20/11/2018  
Thời nào cũng vậy, vinh hoa phú quý như một thứ ma lực đầy quyến rũ.
Tứ giác kim cương do Mỹ dẫn đầu có ‘cầm cương’ được Trung Quốc?
Tứ giác kim cương do Mỹ dẫn đầu có ‘cầm cương’ được Trung Quốc?
Tiêu điểmicon14/11/2018  
Việc thúc đẩy hình thành tứ giác kim cương còn có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ.    
Mỹ không thể đối phó Trung Quốc theo kiểu thời chiến tranh lạnh
Mỹ không thể đối phó Trung Quốc theo kiểu thời chiến tranh lạnh
Tiêu điểmicon13/11/2018  
Sự ra đời của Chiến lược Ấn - Thái thực chất là một nước cờ để kiểm soát, đối kháng một Trung Quốc trỗi dậy thiếu hòa khí?
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN