88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Từ Quốc lệnh ngày 26/1/1946 đến “lò đã nóng lên…”

 - Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ trìu mến nâng niu và mong mỏi?

Qua các vụ đại án tham nhũng những năm trước, rất tiếc và rất đáng buồn, rất đáng phẫn nộ, khi phải thừa nhận rằng, những “mồi lửa cháy nhà” đó hiện diện ở không ít người, thậm chí cả ở một số người từng giữ và đang giữ trọng trách ở các cấp, các địa phương…Đó là điều hết sức đau lòng, nhưng chính là điều cảnh báo sinh tử đòi hỏi hơn hết lúc nào, chúng ta quyết không thể nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ và quyết không thể lùi bước!

Từ Quốc lệnh ngày 26/1/1946 đến “lò đã nóng lên…”
Toàn cảnh một phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: TN

Sức mạnh đó trong đại cuộc này không thể không nhân lên và bảo đảm thắng lợi, nếu thiếu nhân tố quốc tế. Vì, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng là con đường chúng ta đang thực thi, cũng là con đường mọi thể chế chính trị, tôi nhắc lại một lần nữa rằng, mọi thể chế chính trị đang phối hợp không chỉ về quy mô mà cả chiều sâu, cùng tiến hành xử lý tệ nạn sinh tử tham nhũng mang tính toàn cầu, chứ đâu phải như những ai hẹp hòi, cô độc, kỳ thị, hắc ám mới không thấy công việc đó, rồi nói một cách vĩ cuồng rằng: “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”(!).

Các quốc gia phối hợp dẫn độ bao nhiêu kẻ tham nhũng: Từ kẻ đục khoét quốc khố tầm thường tới những “liên minh ma quỷ”, từ Bộ trưởng tới Thủ tướng, không chừa một ai... trở thành đại sự toàn cầu, mà dẫu người mù cũng thấy. Các vị ấy có cần tôi phải “khai nhãn” vén mây mù cho các vị không?

Xin nhắc thêm để các vị nhớ lại, hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn viết: “Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thày; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt”, để chúng ta tự cảnh báo sự sinh tử của cuộc chiến hôm nay.

Và lại nhớ, cách đây 72 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ giành được độc lập chưa đầy năm tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26/1/1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều, với “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử;…  8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử…”… để chúng ta quyết không lùi bước.

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam, hỏi có những ai đang tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình làm cho mờ mắt, mù quáng, sai lầm?

Trong gần năm triệu đảng viên của Đảng, hỏi còn có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, như Bác Hồ kính yêu nâng niu và mong mỏi? Vì sao đây đó vẫn còn thói quan liêu, hống hách, cửa quyền với nhân dân, khiến đông bào mình ta thán, giận dữ?

Thì vì sao ở không ít nơi tệ kéo bè kéo cánh, phường hội, trù dập, ức hiếp, “ăn chặn” người lương thiện… gây ra bao nỗi oán thán, bất bình?

Thì vì sao, lâu nay trong nhân dân vẫn cứ truyền miệng điều mà chạnh nhớ đến thôi đã thấy đau lòng: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bét… trí tuệ…”, “cả nhà làm quan”(!)?

Thì vì sao đây đó hoành hành cái thứ “đạo vị”, “đạo chích” - ăn trộm chức vụ, ăn cắp của công - lại trở thành lối hành xử phải tiễu trừ trong một bộ phận không ít cán bộ, đảng viên?

Thì vì sao mười hai vụ đại án mà chúng ta đã và đang xử năm 2017, rồi nhiều vụ án khác lớn hơn đang điều tra nữa, mà không ít cán bộ, thậm chí cả những người giữ chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng “cả gan nhúng chàm”, cam tâm vi phạm?

Không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng - “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt ấy, tích tụ đến một mức nào đó làm cho Đảng suy thoái, biến chất và sụp đổ… và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của chúng ta là đắc lợi!

Sự tự thức tỉnh, tự xấu hổ, nỗi cả thẹn, sự liêm sỉ, danh dự với đồng bào, đồng chí cần được coi trọng và kiên quyết bảo vệ là ở chính chỗ này và chính lúc này đây; là thước đó tư cách mỗi cán bộ, đảng viên, từng con người, ngay chính lúc này!

 

Hiện nay, chúng ta có cần một Quốc lệnh như thế nữa không?

Có thể chưa cần ngay một Quốc lệnh, nhưng chúng ta, không trừ một ai, khi “Cái lò đã nóng lên…”, như Thông điệp của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn dân, toàn Đảng, thì hễ là người Việt Nam có lương tri, ai ai phải lên án, chặn đứng và thủ tiêu nạn tham quan lại nhũng và những tệ nạn nguy hiểm, chết người đang phát tác thành quốc nạn, có nguy cơ làm khuynh đảo, thậm chí làm suy tàn đất nước ấy; song hành với “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả”.

Kiên quyết và kiên trì chống mọi thứ “giặc tham nhũng”: Tham nhũng chính trị, tham nhũng quyền lực, tham nhũng lòng tin, tham nhũng tiền bạc và vật chất… gắn với chống quan liêu, lãng phí.

Vì, nếu không thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc, của Nhân dân ta bị xâm phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế và lợi ích dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp,… mà đau đớn hơn là bởi chính nguy cơ chúng ta tự gây ra; trong khi những thế lực ở ngay trong ta, ở chung quanh ta, ở xa ta những rắp mưu dân tộc Việt Nam ta suy tàn, Tổ quốc Việt Nam của hơn 95 triệu đồng bào chúng ta lâm vào vòng bạc nhược, hỗn loạn, thậm chí trở thành nô lệ. Lúc ấy, hối thì đã muộn!

Lịch sử thế giới từ xưa tới nay, tình hình phức tạp từ Đông sang Tây và sự rối ren ở một số quốc gia, trước hết và trực tiếp do tham nhũng, ngay lúc này đây, càng cho chúng ta thấy nóng bỏng những cảnh báo sinh tử nhãn tiền về tầm nhìn chiến lược, về thời cơ chiến lược, về lực lượng chiến lược của cách mạng nước nhà!  

Nhân dân ta giữ Ngọn lửa nóng bỏng của năm 2017, để cuộc chiến chống nội xâm tiếp tục rực cháy.

Không như thế, chúng ta sẽ tự mình chuốc bại, càng khó lòng trông tới ngày đất nước tự nhiên nó sẽ minh bạch, sạch sẽ, vững vàng và không ngừng hùng mạnh!

Vì, không một quốc gia, dân tộc nào cho tới ngày hôm nay trở nên minh bạch, mạnh mẽ mà không chống tham nhũng cả!

Xem lại kỳ 1Chúng ta phải tự mình hùng mạnh!

Mời xem tiếp kỳ 3: Nguyện không thẹn với lịch sử, quyết không phụ sự ủy thác của dân

Nhị Lê

“Lò đã nóng” và quyết tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Lò đã nóng” và quyết tâm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông điệp của Tổng Bí thư gửi tới chúng ta: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” là một hình tượng rất sống, rất hay và rất thực tế. 

Từ giọt nước mắt của Tổng bí thư đến cuộc gặp của niềm tin

Từ giọt nước mắt của Tổng bí thư đến cuộc gặp của niềm tin

Tinh thần kiên quyết đấu tranh với các sai phạm thuộc thẩm quyền của các cán bộ, lãnh đạo trước Đảng và nhà nước là rất nghiêm minh.

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

"Út Trọc", "Vũ Nhôm", "Hot Girl xứ Thanh" và bài học nước mắt

Những nhân vật có biệt danh “Út Trọc”, “Vũ Nhôm”, “Hot girl xứ Thanh”... liệu có mối liên hệ nào chăng?

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

Dân tộc ta đi không gì cản nổi!

72 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể Nhân dân Việt Nam tiến hành một cuộc cách mạng vĩ đại bậc nhất.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Khi hiệp hội xe ngựa, xe đạp, ô tô có thể kiện máy bay chở khách
Khi hiệp hội xe ngựa, xe đạp, ô tô có thể kiện máy bay chở khách
TuanVietNamicon02/01/2019  
Giống như khi xuất hiện xe đạp, những người nuôi ngựa sẽ đưa hiệp hội xe đạp ra tòa; rồi liên hiệp hội các nhà nuôi ngựa, xe đạp, ô tô, xe lửa sẽ kiện hiệp hội máy bay thương mại…
Vượt lên định mệnh
Vượt lên định mệnh
Tiêu điểmicon01/01/2019  
Như là một quy luật, mỗi giai đoạn lịch sử, khi đất nước gặp phải những thách thức tưởng không thể vượt qua, lại xuất hiện con người trí lự, yêu nước thương dân, đứng mũi chịu sào, cùng dân tộc hoá giải thách thức.   
Bí mật nhà nước, 'vùng cấm' và quyền được biết
Bí mật nhà nước, 'vùng cấm' và quyền được biết
Tiêu điểmicon02/01/2019  
Giải quyết tình trạng lưỡng nan giữa “bí mật nhà nước” và quyền được biết của người dân không phải là điều dễ dàng.  
Chìa khóa cho Việt Nam thịnh vượng
Chìa khóa cho Việt Nam thịnh vượng
Tiêu điểmicon01/01/2019  
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đi nhắc lại yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết của Đảng. Đó mới chính là chìa khóa để Việt Nam trở nên thịnh vượng.
Khủng hoảng trong hệ thống chính trị Mỹ: Chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”
Khủng hoảng trong hệ thống chính trị Mỹ: Chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”
Tiêu điểmicon29/12/2018  
Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy nước Mỹ chưa bao giờ chia rẽ hơn hiện nay. Tình hình đang ngày càng xấu đi và dường như vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Ảo tưởng quyền lực, "hạt giống đỏ" bị hạ bởi “mồi phú quý, bả vinh hoa”
Ảo tưởng quyền lực, "hạt giống đỏ" bị hạ bởi “mồi phú quý, bả vinh hoa”
Tiêu điểmicon28/12/2018  
Thăng tiến nhanh, thành danh sớm, không ít “hạt giống đỏ” đã không lo tu dưỡng nên nhanh chóng bị hạ gục bởi “mồi phú quý, bả vinh hoa”.
Cần “đổi mới tư duy” để Việt Nam thịnh vượng
Cần “đổi mới tư duy” để Việt Nam thịnh vượng
Tiêu điểmicon31/12/2018  
Không kịp thời đổi mới đường lối, chính sách là tự mình đánh mất những cơ hội thuận lợi để góp phần phát triển đất nước và tụt hậu so với các quốc gia khác.
"Phải làm chính quyền tin mình và mình cũng tin chính quyền"
"Phải làm chính quyền tin mình và mình cũng tin chính quyền"
Tiêu điểmicon27/12/2018  
Tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, thành viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cho rằng, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nên xây dựng niềm tin với chính quyền, làm cho chính quyền tin mình và mình cũng tin chính quyền.
Cách ông Putin đáp trả những chỉ trích nặng nề
Cách ông Putin đáp trả những chỉ trích nặng nề
Tiêu điểmicon26/12/2018  
Các trừng phạt của Mỹ đang ngày càng siết chặt lên cổ Gấu Nga. Nhưng 72% người Nga luôn tin rằng đất nước của họ đang đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế hơn cách đây một thập kỷ.
Tuyển chọn nhân tài và xây lòng tự tôn dân tộc
Tuyển chọn nhân tài và xây lòng tự tôn dân tộc
TuanVietNamicon23/12/2018  
Việt Nam cần thay đổi cơ chế trọng dụng nhân tài hiệu quả, thật sự đưa những người có năng lực vào bộ máy để họ cống hiến cho xã hội – một độc giả chia sẻ với Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường”.
“Tựa cổ phần hóa” – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Nam
“Tựa cổ phần hóa” – góp phần giải pháp cho phát triển Việt Nam
Tiêu điểmicon24/12/2018  
Diễn đàn “Vì Việt Nam hùng cường” trên Tuần Việt Nam của VietNamNet đã mở ra cơ hội cho các cá nhân góp sức giúp khát vọng Việt Nam hùng cường có cơ may thành hiện thực. Tôi hi vọng, nói ra có người nghe và thực hiện.
Ông Trump liên tiếp đánh phủ đầu ông Tập, rồi sẽ thế nào?
Ông Trump liên tiếp đánh phủ đầu ông Tập, rồi sẽ thế nào?
TuanVietNamicon19/12/2018  
Trong bối cảnh Trung Quốc bị đánh theo kiểu ‘hội đồng’ như hiện nay thì việc chấp nhận có giới hạn những yêu cầu của đối phương là điều có thể diễn ra, nếu như muốn tồn tại.   
Từ chiếc cup vô địch nghĩ về tương lai đất nước
Từ chiếc cup vô địch nghĩ về tương lai đất nước
TuanVietNamicon18/12/2018  
Tôi đi giữa dòng người và nhận thấy, đó là những dòng năng lượng khổng lồ, trẻ trung, tươi mới – dòng năng lượng tích cực khác xa so với chính nó trên các tuyến phố đông nghẹt, tắc nghẽn hàng ngày.
Nếu Tổng thống Mỹ can thiệp vụ Huawei…
Nếu Tổng thống Mỹ can thiệp vụ Huawei…
Tiêu điểmicon22/12/2018  
Việc ông Trump gợi ý có thể can thiệp vụ Huawei đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của một số nghị sĩ Mỹ và cựu quan chức chính phủ, đồng thời làm dấy lên cảnh báo ở nhiều nước khác.
Khát khao chiến thắng, khát vọng hùng cường
Khát khao chiến thắng, khát vọng hùng cường
Tiêu điểmicon17/12/2018  
Tình yêu bóng đá và khát vọng chiến thắng suốt một năm qua đã chứng minh, bóng đá cũng có thể giúp cả dân tộc Việt Nam đoàn kết thành một khối.
Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớn
Hợp lực sức Nhà nước và sức Dân để làm những việc lớn
Tiêu điểmicon20/12/2018  
Ngày nay, sức Nhà nước và sức dân đã tăng cả về lượng và chất gấp nhiều chục lần so với trước đây và đang tiếp tục được giải phóng.    
Giải phóng sức Nhà nước để Việt Nam hùng cường
Giải phóng sức Nhà nước để Việt Nam hùng cường
Tiêu điểmicon17/12/2018  
Đây là phương thức để sức dân được tiếp cận ngày càng nhiều và đầy đủ với các nguồn tài sản do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.
Vụ bắt bà Mạnh: Ông Tập Cận Bình ‘tiến thoái lưỡng nan’
Vụ bắt bà Mạnh: Ông Tập Cận Bình ‘tiến thoái lưỡng nan’
Tiêu điểmicon14/12/2018  
Không thể phủ nhận vụ bắt giữ CFO của Huawei là một giai đoạn mới trong cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ.    
Vì sao Việt Nam tụt hậu?
Vì sao Việt Nam tụt hậu?
Tiêu điểmicon13/12/2018  
Câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta không những không đạt được mục tiêu đề ra trong hai chính sách lớn tôi nêu ở đây, mà ngược lại?
Khẩu chiến điện than và thị trường có định hướng
Khẩu chiến điện than và thị trường có định hướng
Tiêu điểmicon11/12/2018  
Cuộc khẩu chiến điện – than là một ví dụ nhỏ trong toàn bộ bức tranh ngành điện đang thiếu vắng một cơ chế cạnh tranh đầy đủ và lành mạnh.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN