Chống tham nhũng, Đảng lấy lại niềm tin:

Chống ‘căn bệnh bẩm sinh’ của quyền lực: Cuộc chiến đã sang trang

 - Đấu tranh chống tham nhũng, cuộc chiến của niềm tin, vì niềm tin-một trang mới đầy hy vọng…

Bài 1: Chống tham nhũng: Quan tham, xe sang Lexus và tiền mật

Bài 2: Chống tham nhũng vào giai đoạn quyết liệt, không thể đảo ngược

Bài 3: Chống tham nhũng – cuộc chiến không khoan nhượng

Nhiều năm qua, tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng luôn là chủ đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Nhưng đã có một điều khác biệt. Nếu như trước kia đó thường là những bức xúc lo lắng về tình trạng xuống cấp của đạo đức xã hội và quan trường, là sự xót xa về những khoản tiền khổng lồ từ những vụ việc tham nhũng, lãng phí, về sự bất lực trước quốc nạn hoành hành, thì giờ đây chúng ta được nghe nhiều hơn là những vụ việc bị phát hiện phanh phui, những nhóm lợi ích bị đưa ra ánh sáng. Và nhất là nhiều quan chức với chức vụ ngày càng cao bị xử lý, nghiêm trị trước công lý, trước nhân dân.

Đó chính là kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ, kiên trung của toàn Đảng toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Luật Phòng, chống tham nhũng ra đời và sau đó là lời hiệu triệu của Trung ương về cuộc đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí với Nghị quyết Trung ương 4 khóa X đã qua hơn 10 năm thực hiện. Những kết quả, cả thành công và thất bại, đã cho chúng ta nhiều bài học sâu sắc để tiếp tục tiến lên trong cuộc chiến cam go chống nạn tham nhũng.

Gắn chặt với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sự thành công đó bắt nguồn từ quyết tâm chính trị cao độ của Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội như Hiến định, thì việc xác định Đảng tiên phong trong cuộc đấu tranh chống lại tham nhũng, một “căn bệnh bẩm sinh” của quyền lực là điều tất yếu. Và cũng chính vì lẽ đó mà cuộc đấu tranh này gắn bó chặt chẽ và đặt trong mối quan hệ biện chứng với vấn đề xây dựng chỉnh đốn Đảng. Muốn chống lại sự tha hóa của quyền lực, muốn “ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí” thì trước hết Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu mạnh mẽ, phải có đội ngũ cán bộ đảng viên liêm chính, tận tụy và kiên trung.

Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa được quán triệt và triển khai mạnh mẽ tới mọi ngành, mọi cấp, mọi cán bộ đảng viên, thực sự đã trở thành cuộc vận động lớn. Điều này vừa giải quyết những vấn đề cấp bách, vừa có ý nghĩa chính trị lâu dài nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử.

Chống ‘căn bệnh bẩm sinh’ của quyền lực: Cuộc chiến đã sang trang
Chống tham nhũng là cuộc chiến của lòng tin, vì lòng tin. Ảnh minh họa

Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ dừng lại ở những quan điểm chủ trương cơ bản được xác định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa x), mà còn thể hiện qua sự chỉ đạo kiên quyết mạnh mẽ, sát sao để đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức đảng và đảng viên, mọi cơ quan nhà nước trước yêu cầu của tình hình.

Một loạt các văn bản của Đảng đã được ban hành: Chỉ thị 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị 50 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10 và sau đó là Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Quyết định số 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định 01 về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng….

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thường xuyên đưa ra những quyết sách kịp thời, đúng đắn; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát đến các bộ ngành địa phương để đánh giá, chỉ ra những ưu nhược điểm của công tác phòng, chống tham nhũng, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác này. Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo quyết liệt, thúc đẩy nhanh chóng đưa các vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có liên quan đến tham nhũng có tính chất nghiêm trọng xét xử công khai trước tòa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại niềm tin cho nhân dân vào các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Cuộc chiến vì niềm tin

Các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được kịp thời thể chế hóa với sự sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan, được cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch hành động của tất cả các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân và xã hội. Có lẽ không cần phải nhắc lại những con số, những vụ việc, vụ án tham nhũng được xử lý thể hiện kết quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong thời gian qua.

 

Thái độ nghiêm khắc của Đảng và Nhà nước đối với những kẻ đã trót nhúng chàm vẫn thể hiện tính nhân văn sâu sắc với mục đích “trị bệnh, cứu người”, “trị một người để cứu muôn người”. Biện pháp mạnh mẽ, thái độ kiên quyết không có vùng cấm, phá tan những boong ke tưởng chừng vững chắc nhất của các nhóm lợi ích là lời cảnh tỉnh cho những kẻ tha hóa biến chất, đã làm cho những người còn chút lương tâm phải “đỏ mặt” vì những việc làm trái lương tâm, đạo đức, làm cho những kẻ mù quáng, tham lam phải “sợ hãi” mà dừng bàn tay tội lỗi.

Cùng với đó là cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, những chiến dịch truyền thông đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người dân và xã hội cùng đồng thuận với Đảng, cùng chung sức với các cơ quan Nhà nước trong nỗ lực chung ngăn chặn và đẩy lùi quốc nạn tham nhũng.

Tất cả những điều đó sẽ tạo dựng một nền tảng vững chắc từ chỗ “không dám” tham nhũng, đến “không thể tham nhũng” và “không muốn tham nhũng” trong một xã hội tương lai. “Lấy pháp trị gần, lấy đức trị xa”, chủ động tích cực phòng ngừa kết hợp với phát hiện và kiên quyết xử lý trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài. Đó luôn là quan điểm chỉ đạo của cuộc đấu tranh cam go, phức tạp chống lại căn bệnh của lòng tham và quyền lực tha hóa mà mỗi người chúng ta đều có một phần trách nhiệm. Điều quan trọng hơn cả, những thành công đó đã khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng

Tuy nhiên, những kết quả đó dù rất đáng phấn khởi cũng chỉ là bước đầu,. Trước mắt chúng ta còn vô vàn khó khăn đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân. Cuộc đấu tranh với tham nhũng và những căn bệnh quyền lực khác không bao giờ được chủ quan, dừng lại. Muốn cây đời mãi mãi xanh tươi cho hoa thơm quả ngọt, không trở thành “củi khô, củi tươi” phải xót xa chặt bỏ thì phải biết thường xuyên chăm bón, bắt sâu nhổ cỏ. Đấu tranh chống tham nhũng, cuộc chiến của niềm tin, vì niềm tin đã sang một trang mới đầy hy vọng…

TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

Con ông cháu cha, cả họ làm quan: Vì sao dai dẳng?

Nhìn nhận sâu xa, hiện tượng “chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu” là hệ quả trực tiếp từ cơ chế khép kín, cục bộ, địa phương trong công tác cán bộ.    

Khi đất đai bị quan tham nhũng hợp pháp

Khi đất đai bị quan tham nhũng hợp pháp

Đất đai, nhà công sản là sở hữu toàn dân đã bị những kẻ có quyền lực biến chất biến thành của tư qua những công văn đóng dấu "Mật", "Tuyệt Mật".

Tài sản ‘bỗng dưng mà có’ của quan chức: Làm sao xử tận gốc?

Tài sản ‘bỗng dưng mà có’ của quan chức: Làm sao xử tận gốc?

Gốc rễ vấn đề không chỉ truy nguồn gốc hay đánh thuế tài sản bất minh, mà là không để phát sinh tài sản bất minh, tài sản tham nhũng của quan chức.

Tài sản che giấu: Đánh thuế hay tịch thu?

Tài sản che giấu: Đánh thuế hay tịch thu?

Việc thu thuế 45% đối với tài sản không kê khai chỉ là biện pháp tức thời, và không đồng nghĩa với việc “đóng dấu” để hợp thức hóa tài sản đã che giấu.    

Không để cán bộ dùng quyền lực như tài sản riêng

Không để cán bộ dùng quyền lực như tài sản riêng

Nếu quyền lực không được ban phát vô tội vạ thì những cán bộ như Trịnh Xuân Thanh và các cán bộ chủ chốt qua mấy thời kỳ của PVN không thể tác oai tác quái.

Chống ‘giặc nội xâm’ và chuyện thu hồi tài sản khủng

Chống ‘giặc nội xâm’ và chuyện thu hồi tài sản khủng

Có rất nhiều yếu tố khác cần phải thực hiện khi một khối tài sản bất minh được phát hiện.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?
Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ kinh tế?
Tiêu điểmicon06/12/2018  
Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không đẩy lùi được “nguy cơ tụt hậu” về kinh tế như đã chỉ ra 30 năm nay và “tụt hậu” cứ đeo đẵng chúng ta?
Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ dưới thời Trump vẫn khó lường
Sau bầu cử giữa kỳ, nước Mỹ dưới thời Trump vẫn khó lường
Tiêu điểmicon09/11/2018  
Với thắng lợi tại Hạ viện, liệu đảng Dân chủ có cứu vãn di sản của Chính quyền Obama và thúc đẩy các ưu tiên truyền thống hay không?
Bầu cử giữa kỳ: ‘Khúc cua’ mới của lịch sử nước Mỹ
Bầu cử giữa kỳ: ‘Khúc cua’ mới của lịch sử nước Mỹ
Tiêu điểmicon08/11/2018  
Việc đảng Dân chủ nắm thế đa số tại Hạ viện làm bức tranh chính trị Mỹ “cân bằng” hơn, nhưng có giúp nước Mỹ hiệu quả hơn, mạnh hơn?
Mất Hạ viện, Tổng thống Trump sẽ xoay xở thế nào?
Mất Hạ viện, Tổng thống Trump sẽ xoay xở thế nào?
Tiêu điểmicon08/11/2018  
Sau hai năm nhận được ủng hộ của đa số ở lưỡng viện, giờ mất Hạ viện Tổng thống Donald Trump sẽ xoay xở thế nào?
CPTPP đã ở trong tầm tay
CPTPP đã ở trong tầm tay
Tiêu điểmicon06/11/2018  
Phiên thảo luận của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sáng 5/11 đã trở nên nhẹ nhàng rất nhiều khi bàn về những điều khoản chưa từng có tiền lệ.
Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, “sống giả” chui vào vị trí lãnh đạo
Cảnh báo những kẻ lươn lẹo, “sống giả” chui vào vị trí lãnh đạo
Tiêu điểmicon06/11/2018  
Một trong những biểu hiện tinh vi nhất của những kẻ cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch” là thái độ “sống giả”.
Ông Vũ Tiến Lộc: CPTPP cũng gây lo lắng khôn nguôi
Ông Vũ Tiến Lộc: CPTPP cũng gây lo lắng khôn nguôi
TuanVietNamicon05/11/2018  
CPTPP sẽ mang lại cơ hội tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, có thêm việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng cũng tạo ra nhiều rủi ro gây lo lắng khôn nguôi.
Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng ‘nổi tiếng’ của tôi
Nói chuyện đạo đức, nhớ người thủ trưởng ‘nổi tiếng’ của tôi
Tiêu điểmicon05/11/2018  
Ngẫm cho cùng, lời giải cho nan đề “đạo đức xuống cấp” trước hết đặt lên vai những người gánh trách nhiệm, nghĩa vụ nêu gương.
Cơ hội vàng cho Việt Nam
Cơ hội vàng cho Việt Nam
Tiêu điểmicon04/11/2018  
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại dai dẳng giữa Washington với Bắc Kinh, các công ty đã dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang các nước láng giềng xung quanh.
Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0
Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0
Tiêu điểmicon31/10/2018  
Quản lý phải tôn trọng nguyên tắc: tất cả vì sự phát triển. Quản lý để phát triển, theo kịp sự phát triển và thúc đẩy quá trình phát triển tốt hơn, chứ không phải kìm hãm sự phát triển.
Điều gì ẩn sau phán quyết đầy cẩn trọng của phiên tòa?
Điều gì ẩn sau phán quyết đầy cẩn trọng của phiên tòa?
Tiêu điểmicon30/10/2018  
Dừng phiên tòa là quyết định rất cẩn trọng của Hội đồng xét xử trong bối cảnh đây là vụ kiện đầu tiên trên thế giới một công ty taxi truyền thống đối với một công ty công nghệ với lý do bị sụt giảm doanh thu.
Trung Quốc lại gặp ác mộng
Trung Quốc lại gặp ác mộng
Tiêu điểmicon01/11/2018  
Trong khi cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang với Mỹ, Trung Quốc lại gặp “ác mộng” mới khi Tổng thống Trump nói sẽ “khai tử” Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao gây sốc?
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu: Vì sao gây sốc?
Tiêu điểmicon26/10/2018  
Để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống và phát huy được tác dụng giúp xã hội tốt lên thì phải đến từ cả hai khía cạnh: tính hợp lý, công bằng của quy định và cách thực thi.    
Nếu có lỡ nhịp đó là do cách tư duy, hành xử
Nếu có lỡ nhịp đó là do cách tư duy, hành xử
Tiêu điểmicon25/10/2018  
“… Lần này mà bỏ lỡ cách mạng 4.0 là do chính chúng ta, do tư duy và hành xử của chúng ta chứ không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào khác được”.
Cảnh báo của Tổng bí thư–Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Cảnh báo của Tổng bí thư–Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tiêu điểmicon25/10/2018  
Hơn 6 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu sâu sắc đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Bây giờ hoặc không bao giờ”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Bây giờ hoặc không bao giờ”
Mediaicon24/10/2018  
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư – Nguyễn Chí Dũng trăn trở: Chúng ta đã tăng trưởng tốt nhưng tăng trưởng vẫn dưới tiềm năng. Nhiều thế hệ người Việt Nam chưa giàu đã già.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Giữ ổn định mới giữ được niềm tin”
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: “Giữ ổn định mới giữ được niềm tin”
Mediaicon23/10/2018  
'Tư duy chính sách lớn là luôn giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Ổn định vĩ mô là động lực tăng trưởng, tăng trưởng là động lực để duy trì ổn định'.
Sau sự cố đáng tiếc, Việt Nam sắp có 'cú hích' mới?
Sau sự cố đáng tiếc, Việt Nam sắp có 'cú hích' mới?
Tiêu điểmicon22/10/2018  
Những áp lực từ EVFTA đưa ra đối với chính phủ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở nước ta là khá rõ ràng. Nhưng đó là những cam kết và sức ép tốt.  
Chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn
Chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn
Tiêu điểmicon20/10/2018  
Hai hiệp định thương mại thế hệ mới EVFTA và CPTPP đang ở rất gần sau hàng loạt các động thái tích cực của tất cả các bên.     
Dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bị phản đối- Vì sao?
Dự án nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bị phản đối- Vì sao?
Tiêu điểmicon18/10/2018  
HĐND TP HCM thử làm khoảng 2.000 phiếu khảo sát hỏi nhiều tầng lớp nhân dân thành phố xem họ ủng hộ hay phản đối dự án này để biết việc xây dựng nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm có “cấp bách và dân cần“ hay không.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN