Xem phim "Hậu duệ mặt trời" nghĩ về cách người Hàn dạy học sinh về chiến tranh VN thế nào?