vỡ kính xe

tin tức về vỡ kính xe mới nhất

Lái xe hoảng hồn khi rùa "bay” làm vỡ kính xeicon
Sau tay lái29/05/20200

Lái xe hoảng hồn khi rùa "bay” làm vỡ kính xe

Chắc hẳn hai anh em nhà Lark đã có một phen hú hồn hú vía khi “vật thể bay” bất ngờ lao thẳng vòa kính lái của xe.