VssID

tin tức về VssID mới nhất

Khởi động ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội sốicon
Góc nhìn15/11/20200

Khởi động ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số

Đáp ứng công cuộc chuyển đổi số quốc gia và tạo thuận lợi cho người dân nắm rõ thông tin về quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã khởi động ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số.