Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô

tin tức về Vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô mới nhất

Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ôicon
Quốc hội14/05/20180

Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị xem xét lại vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô

Chủ nhiệm UB Tư pháp đề nghị Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC xem xét lại vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô được xử án treo.