Vũ Tiến Lộc

tin tức về Vũ Tiến Lộc mới nhất

Từ câu hỏi đầy trăn trở của Thủ tướngicon
Tiêu điểm06/02/20190

Từ câu hỏi đầy trăn trở của Thủ tướng

- Rõ ràng, chúng ta vẫn đang dùng tư duy cũ để quản lý những mô hình kinh doanh mới. Kinh doanh thông minh nhưng quản lý nhà nước vẫn thủ công.