Vừa học vừa làm

tin tức về Vừa học vừa làm mới nhất

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?icon
Tuyển sinh09/10/20190

Nâng tại chức lên hay kéo chính quy xuống?

-Thách thức lớn nhất là các trường đại học đào tạo cả chính quy lẫn tại chức phải nhanh chóng đồng nhất chất lượng hai hệ đào tạo này.