vua Mèo Vương Chí Sình

Cập nhập tin tức vua Mèo Vương Chí Sình

 Vàng Thị Chờ - cháu nội đời thứ 4 thuộc chi vợ 3 của vua Mèo Vương Chí Sình - có tên trong số những người đồng sở hữu quyền sử dụng đất của di tích Nhà Vương (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang).