vướng mặt bằng

tin tức về vướng mặt bằng mới nhất

Dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn khó xong vào năm 2018icon
Môi trường20/05/20170

Dự án chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn khó xong vào năm 2018

Khó khăn về giải phóng mặt bằng từ 402 hộ dân và 16 doanh nghiệp, 1 tổ chức khiến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khó xong vào năm sau 2018.