vương quốc gà chọi

Cập nhập tin tức vương quốc gà chọi

Đã vài chục năm nay, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) hiện được coi là “vương quốc” gà chọi vùng châu thổ sông Cửu Long.