vượt giới hạn

tin tức về vượt giới hạn mới nhất

Em chủ động rồi lại trách tôi "Sở Khanh"icon
Bạn đọc20/08/20150

Em chủ động rồi lại trách tôi "Sở Khanh"

 Tôi quen H được hơn 3 tuần, ngay lúc mới quen nhau thì em đã đến chăm sóc tôi như một người yêu thực thụ. Em cố tình gần gũi tôi nhưng khi tôi không kiềm được lòng mình và đi quá giới hạn thì em lại trách tôi.