vượt kế hoạch lợi nhuận

tin tức về vượt kế hoạch lợi nhuận mới nhất

9 tháng, Sao Mai Group vượt kế hoạch lợi nhuận cả nămicon
Kinh Doanh05/12/20180

9 tháng, Sao Mai Group vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu Sao Mai Group đạt 5.149 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.111 tỷ đồng, gấp 9,3 lần so với cùng kỳ năm 2017 và vượt 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.