Washington D.C

tin tức về Washington D.C mới nhất

Vì sao Washington D.C không thể trở thành tiểu bang 51 của Mỹicon
Hồ sơ28/06/20200

Vì sao Washington D.C không thể trở thành tiểu bang 51 của Mỹ

“Nộp thuế mà không có đại diện”, đó là khẩu hiệu từ trước cuộc Cách mạng Mỹ mà thủ đô Washington, D.C, đã sử dụng như một slogan không chính thức nhằm đòi quy chế tiểu bang cho thành phố có đông người da màu này.