Wilfred Burchett

tin tức về Wilfred Burchett mới nhất

“Burchett thay đổi thái độ về TQ trước cuộc chiến biên giới”icon

“Burchett thay đổi thái độ về TQ trước cuộc chiến biên giới”

“Ông ấy đã vào biên giới phía Tây Nam để tìm hiểu, và đưa tin. Sau đó, khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, ông đã lên đó, và thấy rõ”.