xa thải cấp dưới Đoàn Ngọc Hải

Cập nhập tin tức xa thải cấp dưới Đoàn Ngọc Hải

Ông Phạm Nguyên Vũ nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 là cấp dưới ông Đoàn Ngọc Hải vừa bị lãnh đạo quận ký quyết định cho thôi việc.