xác định giá trị doanh nghiệp

tin tức về xác định giá trị doanh nghiệp mới nhất

Tham nhũng trong DNNN, có sân trước sân sau, thậm chí cả vườn sauicon
Đầu tư16/10/20190

Tham nhũng trong DNNN, có sân trước sân sau, thậm chí cả vườn sau

 Tình hình thực hiện CPH đang diễn ra rất chậm. Vẫn còn 71% số DNNN chưa được phê duyệt phương án cơ cấu lại. Sự chậm trễ này đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại DNNN.