221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1191478
Dùng tiền cơ quan mở tiệc chia tay sếp... đi học
1
Article
null
Quảng Nam:
Dùng tiền cơ quan mở tiệc chia tay sếp... đi học
,

 - Để chia tay Giám đốc đi học bồi dưỡng nghiệp vụ, vị Phó Giám đốc đã dùng tiền cơ quan tổ chức tiệc chiêu đãi mời lãnh đạo các ban ngành đến dự… 

Chiều ngày 21/4, nguồn tin từ Phòng tổ chức nhân sự - Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tiến hành kiểm điểm đối với Giám đốc (ông Lê Kiệt) và Phó Giám đốc (ông Nguyễn Truyền) Kho bạc Nhà nước Chi nhánh huyện Nông Sơn, đồng thời đề xuất hình thức kỷ luật hai vị lãnh đạo này cho Hội đồng kỷ luật cơ quan Kho bạc Nhà nước trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, những sai phạm của lãnh đạo Kho bạc Nhà nước chi nhánh huyện Nông Sơn đang được xử lý. 

Giấy mời chia tay lãnh đạo đi họp của Kho bạc Nông Sơn
Nguyên nhân sai phạm là do ông Lê Kiệt chuẩn bị đi tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian 3 tháng, ngày 14/4, ông Nguyễn Truyền đã ký giấy mời, mời lãnh đạo huyện Nông Sơn và nhiều cơ quan vào chiều 16/4 đến dự tiệc chia tay ông Kiệt đi học 3 tháng!

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam khẳng định, việc làm này là đi trái với chủ trương của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sẽ xem xét xử lý nghiêm. 

Huyện Nông Sơn vừa tách ra từ huyện Quế Sơn hơn 1 năm. Đây là huyện miền núi có tỷ lệ hộ đói nghèo gần 68%, có 1.025 hộ dân đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn, người dân chủ yếu sống nhờ vào đồng ruộng và đốt than.

Đây là trường hợp lãnh phí tiền công quĩ đầu tiên ở Quảng Nam được phát hiện và xử lý nghiêm.

  • Hoàng Anh

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,