221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1252402
Rung động uốn lượn cùng cảm xạ học...
0
Movie
null
Rung động uốn lượn cùng cảm xạ học...
,

Liên tiếp uốn éo, vật vã khóc lóc, rồi cười ha hả, hay bỗng dưng múa võ, hoặc leo cây như khỉ, ... khiến ai cũng có thể nghĩ đó là những hành động bất bình thường. Tuy nhiên đó lại là một phương pháp của những người tập luyện môn cảm xạ học....

Thực hiện: Thanh Hà - Xuân Huy - Thanh Bình

 

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,