xây biệt phủ

tin tức về xây biệt phủ mới nhất

Liêm sỉ và Quốc sỉ!icon
TuanVietNam02/03/20180

Liêm sỉ và Quốc sỉ!

Vẫn có người “trả chức vụ” khi việc công được hứa trước Dân không thành hoặc xin “nghỉ sớm” để nhường vị trí lãnh đạo cho lớp trẻ, nhưng, họ chỉ là “quan nho nhỏ”, lại rất thưa thớt.