xây dựng thể chế

tin tức về xây dựng thể chế mới nhất

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Thay người là văn bản nhanh ngayicon
Chính trị24/03/20170

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Thay người là văn bản nhanh ngay

Rà soát tình hình xây dựng văn bản chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP yêu cầu tháo gỡ ách tắc. Trường hợp chậm trễ thì điều chuyển.