xếp hàng ngày Black Friday

tin tức về xếp hàng ngày Black Friday mới nhất

Vét sạch túi khách hàng, một ngày đen tối thu 850 tỷ USDicon
Thị trường26/11/20190

Vét sạch túi khách hàng, một ngày đen tối thu 850 tỷ USD

Black Friday bắt đầu năm 1939 với ý nghĩa kéo dài mùa mua sắm nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang khủng hoảng lúc bấy giờ. Nhiều người sẽ giật mình bởi chỉ trong mùa Black Friday 2018, các nhà bán lẻ đã thu tới 850 tỷ USD.