xét nghiệm Covid-19

tin tức về xét nghiệm Covid-19 mới nhất

Bộ Y tế lý giải chủ trương trộn chung nhiều mẫu để xét nghiệm Covid-19icon
Sức khỏe10/08/20200

Bộ Y tế lý giải chủ trương trộn chung nhiều mẫu để xét nghiệm Covid-19

Do số lượng mẫu quá lớn, Bộ Y tế cho phép gồm nhiều mẫu trong một lần xét nghiệm PCR để tiết kiệm chi phí và thời gian.

 
Bộ Y tế yêu cầu tất cả các tỉnh báo cáo vụ mua máy xét nghiệm Covid-19icon

Bộ Y tế yêu cầu tất cả các tỉnh báo cáo vụ mua máy xét nghiệm Covid-19

Sức khỏe
26/04/2020

- Bộ Y tế liên tiếp gửi 2 công văn yêu cầu Sở Y tế tất cả các tỉnh, các bệnh viện báo cáo việc mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động xét nghiệm Covid-19.