xơ sợi đình vũ hải phòng

tin tức về xơ sợi đình vũ hải phòng mới nhất

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh truy trách nhiệm dự án ngàn tỷ 'đắp chiếu'icon
Đầu tư20/12/20160

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh truy trách nhiệm dự án ngàn tỷ 'đắp chiếu'

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm dự án thua lỗ, đắp chiếu, không để tiếp tục kéo dài gây thiệt hại cho Nhà nước;