xóa tên đảng viên

tin tức về xóa tên đảng viên mới nhất

Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên đảng viênicon

Ông Lê Phước Hoài Bảo chính thức bị xóa tên đảng viên

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam đã thống nhất xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, GĐ Sở KH&ĐT Quảng Nam.