xử lý kỷ luật cán bộ về hưu

tin tức về xử lý kỷ luật cán bộ về hưu mới nhất

Sẽ có nghị quyết về kỷ luật quan chức nghỉ hưuicon
Chính trị13/12/20160

Sẽ có nghị quyết về kỷ luật quan chức nghỉ hưu

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì dự thảo một nghị quyết của UB Thường vụ QH về xử lý trách nhiệm kỷ luật với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.