Xúc phạm Quốc kỳ

tin tức về Xúc phạm Quốc kỳ mới nhất

Xúc phạm Quốc kỳ, 3 thanh niên ở Quảng Bình lãnh ánicon

Xúc phạm Quốc kỳ, 3 thanh niên ở Quảng Bình lãnh án

Sau chầu nhậu, 3 bị cáo đã chạy dọc tuyến đường Hồ Chí Minh dùng dao, rựa chặt tổng cộng 34 cột cờ Quốc kỳ, Đảng kỳ.