Ý Đảng lòng dân

tin tức về Ý Đảng lòng dân mới nhất

Chuẩn bị Đại hội XIII và chuẩn bị cho đất nước cất cánhicon
TuanVietNam02/05/20190

Chuẩn bị Đại hội XIII và chuẩn bị cho đất nước cất cánh

 - Trong dĩ bất biến đó, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn ứng vạn biến kể cả về tư duy và hành động để chớp được thời cơ, vượt được thách thức, sớm đưa đất nước đứng vào đội ngũ các quốc gia hàng đầu.