Quay lại chuyên mục

Chủ tịch nước

Ngày sinh: 20/7/1954

Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế

Nguyễn Xuân PhúcNguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII

- Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

- Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương

- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XI, XIII, XIV, XV

quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc