Các nước ASEAN đổi mới dạy ngoại ngữ ra sao?

Tại Hội thảo quốc tế “Giảng dạy ngoại ngữ ở các nước ASEAN”, các đại biểu thảo luận sôi nổi về hiện trạng giảng dạy ngoại ngữ, chính sách giáo dục đa ngoại ngữ, chính sách giáo dục ngoại ngữ ở các nước ASEAN và trên thế giới…

 
 
 
 
 
 
 
Ngoại tệ
Giá vàng