Quay lại chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội

Ngày sinh: 15/3/1957

Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn:

Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình HuệChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chức vụ:

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII

- Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

- Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV

quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúcquá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc