Sinh viên nghèo hiếu học có cơ hội nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Sinh viên nghèo hiếu học có cơ hội nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Nhờ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, đến nay đã gần 500 em đã ra trường, có công việc ổn định, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, giáo viên, chuyên viên luật, tài chính, kinh tế, môi trường