Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bán nhà do Nhà nước cấp có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

 - Năm 2015, bố mẹ tôi được nhà nước hóa giá cho căn nhà đang ở theo Nghị định 61. Đây là căn nhà duy nhất mà bố mẹ và các anh em tôi đã ở từ trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay. Sau khi được cấp sổ đỏ, bố mẹ tôi đã bán ngay căn nhà này (tháng 12/2015 được cấp sổ đỏ thì cũng bán ngay trong tháng 12/2015). 

Vậy xin hỏi trong trường hợp này, bố mẹ tôi có được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán căn nhà duy nhất hay không? 

Nếu được miễn thì phải cần những thủ tục gì để xin hoàn lại khoản thuế đó khi mà bố mẹ tôi đã nộp phần thuế thu nhập cá nhân đó vào kho bạc nhà nước?

Bán nhà do Nhà nước cấp có được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Bán nhà nhà nước cấp, bố mẹ tôi có được hoàn thuế? (Ảnh minh họa)

Tại Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012, 2014 quy định cụ thể: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân sẽ được miễn thuế trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì trường hợp có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

- Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

+ Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

+ Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

+ Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

- Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

Theo như bạn trình bày thì gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào tháng 12/2015 và chuyển nhượng ngay trong tháng đó, đã không thỏa mãn điều kiện “Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày”. Do đó, trường hợp này không đáp ứng điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan