Chế độ lương hưu khi về hưu sớm

 - Tôi là giáo viên dạy Toán tại một trường THCS. Năm nay tôi đã 53 tuổi, có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội liên tục 30 năm. Vừa rồi tôi bị tai nạn giao thông, sức khỏe kém hẳn, đi lại khó khăn hơn trước trong khi nhà cách trường gần 20km. Vì thế gia đình muốn tôi xin nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu. Xin hỏi nếu tôi xin nghỉ hưu sớm thì tôi được hưởng chế độ như thế nào? Thủ tục ra sao?

tư vấn pháp luật dân sự, chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội
Do sức khỏe kém, tôi muốn được xin nghỉ hưu sớm 2 năm (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện để người lao động hưởng lương hưu thì:

“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò”.

Như vậy, hiện nay bạn mới 53 tuổi, lao động trong môi trường bình thường, không thuộc các trường hợp đặc biệt theo quy định nêu trên nên chưa đủ tuổi được hưởng lương hưu.

 

Bạn chỉ có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nếu có các điều kiện quy định tại Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau :

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên".

Theo đó, bạn cần giám định mức suy giảm khả năng lao động, nếu bạn suy giảm từ 61% trở lên, bạn sẽ được hưởng lương lưu trước tuổi theo các quy định nêu trên.

Tư vấn bới Luật sư Hoàng Tuấn Anh; Công ty Luật Themis; SĐT: 0986663459

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan