Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Điều kiện "nâng cấp" cửa hàng tạp hóa thành công ty tư nhân

 - Hiện nay tôi đang buôn bán tạp hóa với giấy phép kinh doanh hộ gia đình, từ năm 2012 đến nay vẫn hoạt động bình thường và liên tục, không vi phạm về các chính sách pháp luật.

Nay tôi muốn chuyển đổi giấy phép từ hộ kinh doanh sang Doanh nghiệp tư nhân, hoặc Công ty TNHH có 02 thành viên có được không? Nếu được thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì và đến đâu làm thủ tục? Cảm ơn luật sư tư vấn.

Điều kiện 'nâng cấp' cửa hàng tạp hóa thành công ty tư nhân
Ảnh minh họa

Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động. Một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành mục tiêu trên là tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.  Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Nội dung hỗ trợ bao gồm:

a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

b) Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

 

c) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

đ) Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

4. Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.

Bạn đang là chủ hộ gia đình cá thể, do có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên muốn chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Căn cứ theo các quy định trên hộ kinh danh được hưởng các chính sách hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Hiện nay Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có dự thảo. Khi có Nghị Định sẽ hướng dẫn chi tiết hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh sang doan nghiệp.

Nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi sang mô hình Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, bạn liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, HN

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc