Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Mang vượt tiền khi xuất cảnh bị phạt nặng

 - Người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam, vàng mang theo vượt quy định bị phạt nặng tùy theo số lượng vượt quá.

 

Đức Toàn