Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phạt tiền triệu cho hành vi vi phạm giao thông "đá lửa"

 - Việc dùng chân chống quẹt xuống đất tạo thành tia lửa (hay còn gọi là "đá lửa") có thể bị phạt ra sao?

 


 
 
 

Tin liên quan